Ile trwa praktyka zawodowa na uprawnienia budowlane?

Ile trwa praktyka zawodowa na uprawnienia budowlane?Czas trwania praktyki zawodowej w zależności od rodzaju uprawnień budowlanych. Aby móc podejść do egzaminu na uprawnienia kandydat musi najpierw spełnić szereg wymagać dotyczących właściwego wykształcenia i praktyki zawodowej w określonym wymiarze czasu. Poniżej znajdziesz wymogi stawiane przez ustawę Prawo Budowlane wobec kandydatów na uprawnienia budowlane w zależności od rodzaju i zakresu:

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń:

  • ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,
  • roczna praktyka przy sporządzaniu projektów,
  • roczna praktyka na budowie;


Uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie:

  • ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,
  • roczna praktyka przy sporządzaniu projektów,
  • roczna praktyka na budowie;

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

  • ukończenie studiów drugiego lub pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,
  • odpowiednio półtoraroczna lub trzyletnia praktyka na budowie;

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymaga:

Ukończenia:
– studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności lub
– studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, lub
– studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, lub

Posiadania(*):
– tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo
– dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika
– w zawodach związanych z budownictwem określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16 PB, w zakresie odpowiednim dla danej specjalności,

Odbycia praktyki na budowie w wymiarze:
– półtora roku w przypadku ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności lub studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,
– trzech lat w przypadku, ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,
– czterech lat w przypadku posiadania (*)

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,
b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
c) odbycia półtorarocznej praktyki na budowie;

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymaga:
a) ukończenia:
– studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub
– studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,
b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
c) odbycia półtorarocznej praktyki na budowie.

Frazy kluczowe przydatne przy wyszukiwaniu tego artykułu:


uprawnienia budowlane do projektowania, uprawnienia budowlane do kierowania robotami, czas trwania praktyki zawodowej, praktyka zawodowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *