Aktualizacja pytań i rozporządzeń do egzaminu na uprawnienia budowlane.

uprawnienia budowlane 2013

Już z początkiem października 2019, na naszym serwerze umieszczona została nowa, zaktualizowana baza pytań testowych do nauki do egzaminu na uprawnienia budowlane. Uprzejmie zapraszamy do korzystania. Aktualizacji poddane zostały pytania i odpowiedzi m.in. z zakresu ustawy Prawo Budowlane, rozporządzeń:

ws. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ws. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa, o drogach publicznych, prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo energetyczne, prawo telekomunikacyjne.. i wielu innych.

Zaktualizowane akty prawne niezbędne do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pakiet zaktualizowanych aktów prawnych dostępny jest na naszej stronie bezpłatnie. Jedyne co jest wymagane, aby z niego skorzystać, to rejestracja w aplikacji TestMe!. Następnie, po zalogowaniu z zakładki „Pytania i akty prawne” pobrać można pytania, rozporządzenia i ustawy.

Pytania i ich aktualizacje.

Przypominamy, że każdy użytkownik zarejestrowany w aplikacji TestMe!, posiadający aktywne konto Premium, automatycznie uzyskuje dostęp do zaktualizowanych pytań. Nie ma konieczności instalowania żadnych aktualizacji.

Baza pytań testowych posiada obecnie w swoich zasobach ponad 2560 pytań testowych. Zbudowana została na podstawie pytań pojawiających się na egzaminie na uprawnienia budowlane w latach poprzednich (2012-2019) oraz pytań ułożonych przez zespół współpracujący przy tworzeniu aplikacji.

Nauka do egzaminu z aplikacją TestMe!

Wykorzystanie aplikacji TestMe! zdecydowanie przyśpiesza przygotowania do egzaminu na uprawnienia budowlane. Najważniejsze jest ciągłe, wielokrotne powtarzanie pytań testowych, aż do utrwalenia. W tym właśnie celu powstało TestMe!

Aplikację wypróbujesz bezpłatnie. Po zarejestrowaniu się otrzymujesz dostęp do pakietu pytań testowych z poprzednich lat. Aby przejść do rejestracji należy kliknąć baner po prawej stronie „REJESTRACJA” lub tutaj. Po wypróbowaniu programu zdecydujesz czy do egzaminu na uprawnienia budowlane przygotowywać się będziesz z użyciem TestMe! Uprawnienia Budowlane. Dokładny opis aplikacji znajdziesz – TUTAJ.


przygotowanie do egzaminu na uprawnienia budowlane 2019, egzamin na uprawnienia budowlane,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *