Program do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane.

Featured

Program do nauki do egzaminu na uprawnienia budowlane „TestMe! Uprawnienia Budowlane” to aplikacja webowa dostępna na stronie uprawnieniabudowlane.info.

uprawnienia budowlane programUmożliwia wygodną naukę do egzaminu, przy pomocy pytań testowych ułożonych w oparciu o akty prawne obowiązujące na egzaminach państwowych. Przyswajanie wiedzy z ustaw i rozporządzeń jest mało efektywne z powodu dużej ich ilości – łącznie ponad 160. Program TestMe! pozwala na szybkie przerobienie materiału wymaganego na egzaminie na uprawnienia budowlane dzięki użytecznym trybom testowym i dużej ilości pytań (ponad 2000). Po bezpłatnej rejestracji w programie TestMe!, otrzymasz dostęp do podstawowej bazy pytań, a także do wszystkich aktów prawnych obowiązujących na egzaminie w formacie .PDF. Aplikacja jest w wersji webowej – korzystać z niej możesz na PC, laptopie, netbooku, tablecie czy nawet smartfonie.

Pytania w bazie danych zostały zaktualizowane, w oparciu o zmiany wprowadzone w obowiązujących przepisach, wymuszone ustawą deregulacyjną. czytaj dalej…

Uprawnienia budowlane listopad 2014 – jakie zmiany w egzaminie?

uprawnienia budowlane 2014 fW związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane zostało wprowadzone kilka istotnych zmian dotyczących zdobywania uprawnień budowlanych. Osoby przystępujące do egzaminu w listopadzie 2014 r, zadają sobie wiele pytań dotyczących zakresu i formy przeprowadzenia najbliższego egzaminu. Dnia 24 września 2014 r. została ogłoszona nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w którym można znaleźć odpowiedzi na większość z tych pytań. czytaj dalej…

Egzamin na uprawnienia budowlane listopad 2014 – nowe opłaty.

egzamin na uprawnienia budowlane 20146.08.br. odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. Podczas obrad powołano do życia Krajowe Komisje m.in.: Prawno-Regulaminową, Wnioskową, Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego i Współpracy z Zagranicą. Ustalono wysokość nowych opłat za kwalifikacje i egzamin na uprawnienia budowlane.

Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej omówił zasady ustalania wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne oraz egzaminacyjne przy nadawaniu uprawnień budowlanych, które uległy zmianie w związku z regulacjami zapisanymi w ustawie o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z dn. 9 maja 2014 r. Zmiany te dotyczą najbliższej już, tegorocznej jesiennej 24 sesji egzaminacyjnej.  czytaj dalej…

Uprawnienia budowlane 2014 – podsumowanie majowego egzaminu.

uprawnienia budowlane 2014Wiosenna sesja egzaminacyjna dawno już za nami.

W maju 2014 roku do egzaminu na uprawnienia budowlane przystąpiło około 3000 osób. Wg. PIIB egzamin zdało około 88% kandydatów. Testu nie zaliczyły 282 osoby, natomiast egzaminu ustnego 379 osób.

W sumie egzamin na uprawnienia budowlane zakończył się wynikiem pozytywnym dla 2350 kandydatów.

Podobnie jak w ubiegłych latach najwięcej zdających egzamin było w okręgowych izbach mazowieckiej, sląskiej, małopolskiej, dolnośląskiej i wielkopolskiej. czytaj dalej…

Uprawnienia budowlane 2014. Lista przykładowych pytań.

Uprawnienia budowlane 500 pytań testowych Nauka na egzamin testowy przynosi lepsze rezultaty jeśli mamy do dyspozycji przykładowe pytania, które mogą pojawić się na egzaminie. Przeanalizowanie zawartej na tej stronie listy pytań testowych do pisemnego egzaminu na uprawnienia budowlane z pewnością pomoże lepiej się do niego przygotować.

Lista obejmuje między innymi pytania egzaminacyjne z następujących zakresów:
Prawo budowlane
• Warunki techniczne
• Samorząd zawodowy w budownictwie
• Wyroby budowlane
• BHP, Kodeks pracy
• Geodezja
• Drogi publiczne czytaj dalej…

Wykaz norm obowiązujących do egzaminu na uprawnienia budowlane 2014.

Wykaz norm do egzaminu na uprawnienia budowlane 2014Wiosenna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane za niecałe trzy miesiące dlatego warto zapoznać się materiałami, których znajomość wymagana jest na egzaminie. Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała na swojej stronie internetowej wykaz polskich norm ustalonych zgodnie ze „Szczegółowym programem egzaminu na uprawnienia budowlane

Zdających egzamin na uprawnienia i specjalizacje techniczno – budowlane obowiązuje znajomość i umiejętność praktycznego stosowania zawartych w spisie norm.
czytaj dalej…

Egzamin na uprawnienia budowlane 2014 – wykaz aktów prawnych.

Wykaz aktów prawnych do egzaminu na uprawnienia budowlane 2014.Na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pojawił się wykaz aktów prawnych obowiązujących na egzaminie na uprawnienia budowlane, który odbędzie się w maju 2014 roku.

Jak poprzednio wykaz ten zawiera spis aktów prawnych, których znajmość jest niezbędna do zaliczenia egzaminu, ze wskazaniem, które akty prawne są ważne dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych.

W wykazie zwrócono również uwagę na to, czy wymagana jest znajmość całości przepisów, czy też ogólna wiedza na tematy w nich poruszane.
czytaj dalej…

Egzamin na uprawnienia budowlane 2014 – przykładowe pytania testowe – przepisy BHP.

Egzamin na uprawnienia budowlane 2014 – przykładowe pytania testowe – przepisy BHP.

Egzamin na uprawnienia budowlane już w maju. Poniżej znajdziesz pytania testowe, które pojawiały się już na egzaminach w latach poprzednich. Być może pojawią się również na egzaminie w roku 2014?

Przykładowe pytania testowe na egzamin na uprawnienia budowlane 2014.

Zakres pytań obejmuje Dz.U.03.169.1650 – w sprawie ogólnych przepisów BHP.

1. Środowisko pracy to warunki środowiska materialnego, w których odbywa się proces pracy, określony:
A. czynnikami niebezpiecznymi.
B. czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi.
C. czynnikami psychofizycznymi.
czytaj dalej…

Pisemny egzamin na uprawnienia budowlane.

Pisemny egzamin na uprawnienia budowlane   W tym tekście znajdziesz informacje na temat:

Jak wygląda pisemny egzamin na uprawnienia budowlane. Jak jest zorganizowany? Ile pytań jest na egzaminie i ile czasu mamy na udzielenie odpowiedzi?

Osoby ubiegające sie o uprawnienia budowlane, muszą rozwiązać test pisemny przed dopuszczeniem do egzaminu ustnego. W zależności od tego jaki rodzaj i zakres uprawnień interesuję kandydata, test zawierał będzie różną liczbę pytań według zestawienia poniżej: czytaj dalej…

Egzamin na uprawnienia budowlane 2014 – przykładowe pytania testowe – warunki techniczne.

Egzamin na uprawnienia budowlane 2014 – przykładowe pytania testowe – warunki techniczne.

Egzamin na uprawnienia budowlane już w maju. Poniżej znajdziesz pytania testowe, które pojawiały się już na egzaminach w latach poprzednich. Być może pojawią się również na egzaminie w roku 2014?

Przykładowe pytania testowe na egzamin na uprawnienia budowlane 2014.

Zakres pytań obejmuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

1. W magazynie oleju opałowego można stosować:
A. wyłącznie ogrzewanie elektryczne.
B. dowolny sposób ogrzewania.
C. wyłącznie centralne ogrzewanie wodne.
czytaj dalej…

Ustny egzamin na uprawnienia budowlane.

Ustny egzamin na uprawnienia budowlane    O czym jest ten wpis?

Dowiesz się jak wygląda ustny egzamin na uprawnienia budowlane. Jak jest zorganizowany? Ile pytań jest na egzaminie i ile czasu masz na udzielenie odpowiedzi?

Ustny egzamin na uprawnienia budowlane polega na udzieleniu odpowiedzi na 4 – 10 pytań egzaminacyjnych przygotowanych prze Okręgową Komisję Kwalifikacyjną. Ilość pytań zależna jest od rodzaju i zakresu uprawnień do których podchodzi kandydat.
czytaj dalej…

Egzamin na uprawnienia budowlane 2014 – przykładowe pytania testowe – Prawo Budowlane.

Egzamin na uprawnienia budowlane 2014 – przykładowe pytania testowe – Prawo Budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane już w maju. Poniżej znajdziesz pytania testowe, które pojawiały się już na egzaminach w latach poprzednich. Być może pojawią się również na egzaminie w roku 2014?

Przykładowe pytania testowe na egzamin na uprawnienia budowlane 2014.

Zakres pytań obejmuje ustawę Prawo Budowlane.

1. W zgłoszeniu rozbiórki obiektu budowlanego należy określić:
A. planowany termin zakończenia rozbiórki,
B. rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót rozbiórkowych,
C. przyczyny rozbiórki obiektu budowlanego,
czytaj dalej…

Egzamin na uprawnienia budowlane – podstawowe informacje.

Egzamin na uprawnienia budowlane – podstawowe informacje.    Ten artykuł zawiera informacje o:

Egzamin na uprawnienia budowlane – organizacja, zakres niezbędnej wiedzy, informacje szczegółowe.

Organizacja egzaminow

Organizowaniem egzaminów na uprawnienia budowlane, a także egzaminów na specjalizacje techniczno-budowlane, zajmują się Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne, należące do Okręgowych Izb Inżynierów.

Żeby zdobyć uprawnienia budowlane należy przejść przez dwa etapy postępowania:

  • Postępowanie kwalifikacyjne,
  • Egzamin.

czytaj dalej…

Uprawnienia budowlane 2014 – egzamin w sesji wiosennej.

egzamin uprawnienia budowlane 2014Egzamin na uprawnienia budowlane 2014, w sesji wiosennej, odbędzie się 16 maja 2014r.

Dokumenty do postępowania kwalifikacyjnego należy złożyć w odpowiedniej Okręgowej Izbie Inżynierów do dnia 14 lutego 2014.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych.

Zgodnie z § 4 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych oraz z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578) do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych należy załączyć następujące dokumenty:
czytaj dalej…

Książka praktyki zawodowej – co wpisywać?

książka praktyki zawodowej    Jaki jest temat artytkułu?

Od którego momentu uzupełniać książkę praktyki zawodowej? Jakie wpisy powinna zawierać książka praktyki zawodowej?

Podejście do egzaminu na uprawnienia budowlane możliwe jest wyłącznie po odbyciu praktyki zawodowej. Praktyka ta, to nic innego jak praca w miejscu, gdzie mamy bezpośrednią styczność z pracami projektowymi lub kierowaniem robotami budowlanymi. Obowiązki te muszą się odbywać, pod zwierzchnictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowalne w zakresie nieograniczonym, będącej czynnym członkiem samorządu zawodowego (wpisanej na listę członków samorządu zawodowego – Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa lub Okręgowa Izba Architektów).

Do dokumentacji praktyki, służy młodemu inżynierowi książka praktyki zawodowej. Dokonuje on w niej cotygodniowych wpisów, z opisem robót, przy realizacji, których brał udział.
czytaj dalej…

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

uprawnienia budowlane - samodzielne funkcje techniczne    Czego dowiem się z tego artykułu?

Czym są i kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

1. Według Prawa Budowlanego osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne zobowiązane są do fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych, a także techniczno-organizacyjnych.

Samodzielne funkcje techniczne związane są w szczególności z działalnością obejmującą:
czytaj dalej…

Ile trwa praktyka zawodowa na uprawnienia budowlane?

Ile trwa praktyka zawodowa na uprawnienia budowlane?    O czym jest ten artykuł?

Czas trwania praktyki zawodowej w zależności od rodzaju uprawnień budowlanych.

Wymogi stawiane przez ustawę Prawo Budowlane dla kandydatów na:

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych:

czytaj dalej…

Specjalności uprawnień budowlanych.

Specjalności uprawnień budowlanych.    O czym jest ten artykuł?

Po przeczytaniu tego tekstu będziesz wiedzieć do czego jesteś upoważniony posiadając uprawnienia budowlane w danej specjalności.

O możliwościach jakie zyskujemy wraz ze zdobyciem uprawnień w jednej z dziewięciu dostępnych specjalności uprawnień budowlanych, dokładnie mówi rozdział IV rozporządzenia – w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Rozdział ten w całości przedstawiony został poniżej z zachowaniem numeracji paragrafów zawartych w w/w rozporządzeniu. czytaj dalej…

Uprawnienia budowlane – odpowiednie wykształcenie.

Uprawnienia budowlane - wykształcenieO czym jest ten artykuł?

Z tekstu poniżej dowiesz się jakie wykształcenie jest wymagane do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Przystąpienie do egzaminu na uprawnienia budowlane wymaga od kandydata odpowiedniego wykształcenia umożliwiającego mu odbycie praktyki zawodowej.

Poniżej znajdziesz wykaz niezbędnego wykształcenia dla poszczególnych specjalności budowlanych.
czytaj dalej…