Program do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane.

Featured

Program do nauki do egzaminu na uprawnienia budowlane „TestMe! Uprawnienia Budowlane” to aplikacja webowa dostępna na stronie uprawnieniabudowlane.info.

uprawnienia budowlane programUmożliwia wygodną naukę do egzaminu, przy pomocy pytań testowych ułożonych w oparciu o akty prawne obowiązujące na egzaminach państwowych. Program TestMe! pozwala na szybkie przerobienie materiału wymaganego na egzaminie na uprawnienia budowlane dzięki użytecznym trybom testowym i dużej ilości pytań (ponad 2200). Po bezpłatnej rejestracji w programie TestMe!, otrzymasz dostęp do podstawowej bazy pytań.

Aplikacja webowa – korzystać z niej możesz na PC, laptopie, netbooku, tablecie czy smartfonie.

Aktualizacja – egzamin maj 2017

  • Ostatnia aktualizacja bazy danych pytań testowych miała miejsce w marcu 2017.
  • Trwa aktualizacja pytań testowych w bazie danych aplikacji pod kątem zmian w przepisach wymaganych na egzaminie w maju 2017.

czytaj dalej…

Wykaz aktów prawnych – egzamin maj 2017

uprawnienia budowlane 2017Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała na swojej witrynie internetowej (www.piib.pl) spis ustaw i rozporządzeń, które obowiązywały będą na egzamnie na uprawniena budowlane 2017, w nadchodzącej majowej sesji egzaminacyjnej.
W opublikowanym wykazie znalazły się 164 ustawy i rozporządzenia, których znajomość w stopniu szeczegółowym bądź ogólnym wymagana jest na egzaminie. Zakres nie zmienił się zbytnio w stosunku do wymogów z roku 2016. czytaj dalej…

Podsumowanie majowej sesji egzaminacyjnej ’16.

uprawnień budowlanychWedług informacji opublikowanej przez Polska Izbę Inżynierów Budownictwa w czasie XXVII sesji egzaminacyjnej, próbę zdobycia uprawnień budowlanych pozytywnie przeszło 2818 osób.

XXVII sesja egzaminacyjna w liczbach kształtuje się następująco:
Złożonych zostało 3339 nowych wniosków, z czego 97,7% zostało pozytywnie zakwalifikowanych.
Do części testowej egzaminu przystąpiło 3649 osób.
Do egzaminu ustnego przystąpiło również w sumie 3649 kandydatów (wliczając osoby, które przystępowały jedynie do egzaminu ustnego). czytaj dalej…

Nowe pytania testowe w aplikacji TestMe!

pytania testowe uprawnienia budowlanePytania testowe w bazie aplikacji TestMe! Uprawnienia Budowlane są na bieżąco aktualizowane i co pewien czas uzupełniane o nowe. W dzisiejszym dniu zasób pytań wzbogacony został o kolejne 100 – głównie dotyczą one ustawy Prawo Budowlane. Część z tych pytań pochodzi od użytkowników programu, którzy przesłali nam te, które nie zawarte były w bazie, a pojawiły się na egzaminie w poprzedniej sesji egzaminacyjnej. czytaj dalej…

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane. Pytania.

Egzamin ustny na uprawnienia budowlaneEgzamin ustny na uprawnienia budowlane jest kolejnym, po zaliczeniu egzaminu pisemnego z wynikiem pozytywnym, etapem zmagań w drodze do zdobycia uprawnień. W zależności od zakresu uprawnień na jaki zdaje kandydat, w skład zestawu egzaminacyjnego może wchodzić od 4 do 10 dziesięciu pytań. Dobierane są one przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną. Zestaw pytań obejmuje swoim zakresem praktyczne posługiwanie się czytaj dalej…

Wykaz przepisów na egzamin na uprawnienia budowlane – maj 2016.

egzamin na uprawnienia budowlane W dniu 19 lutego 2016 na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa opublikowany został wykaz ustaw i rozporządzeń regulujących proces budowlany, których znajomość obowiązywać będzie na egzaminie na uprawnienia budowlane w maju 2016 roku. W spisie wyszczególnione zostało, które z aktów prawnych należy znać w stopniu dokładnym, a które w stopniu ogólnym, oczywiście w zależności od specjalności techniczno-budowlanej, z której kandydat zdaje egzamin na uprawnienia. W opublikowanym wykazie znajdują się 164 ustawy i rozporządzenia. Obowiązujący na majowym egzaminie wykaz można pobrać ze strony PIIB a także klikając na obrazek poniżej. czytaj dalej…

Uprawnienia budowlane 2016. Aktualizacja ustaw.

W dniu 10.02.2016 zaktualizowano akty prawne wymagane na egzamin na uprawnienia budowlane 2016, dostępne na stronie uprawnieniabudowlane.info. Obecnie, po zarejestrowaniu się w aplikacji TestMe! do pobrania dostępne są ustawy i rozporządzenia wg. listy opublikowanej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa przed egzaminem listopadowym w roku 2015. czytaj dalej…

Uprawnienia budowlane 2016. Terminy egzaminów.

uprawnienia budowlane 500 pytanWg. informacji umieszczonej na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa egzamin pisemny w wiosennej (XXVII), odbędzie się 20 maja, a egzamin pisemny w sesji jesiennej (XXVIII) rozpocznie się 18 listopada 2016 roku we wszystkich Okręgowych Komisjach. Terminy egzaminów ustnych ustalane i ogłaszane są przez poszczególne Okręgowe Izby Inżynierów. czytaj dalej…