Egzamin na uprawnienia budowlane 2018 – statystyki.

uprawnienia budowlane

W poniedziałek 07 stycznia 2019 Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała podsumowanie rezultatów XXXII sesji egzaminacyjnej, której egzaminy odbyły się w listopadzie 2018 roku. Zgodnie z ogłoszonymi wynikami, w sesji jesiennej egzamin pomyślnie zaliczyło 2581 osób, które wezmą udział w uroczystościach wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.

czytaj dalej…

Wykaz aktów prawnych – egzamin maj 2017.

uprawnienia budowlane 2017Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała na swojej witrynie internetowej (www.piib.pl) spis ustaw i rozporządzeń, które obowiązywały będą na egzamnie na uprawniena budowlane 2017, w nadchodzącej majowej sesji egzaminacyjnej.
W opublikowanym wykazie znalazły się 164 ustawy i rozporządzenia, których znajomość w stopniu szeczegółowym bądź ogólnym wymagana jest na egzaminie. Zakres nie zmienił się zbytnio w stosunku do wymogów z roku 2016. czytaj dalej…

Podsumowanie majowej sesji egzaminacyjnej ’16.

uprawnień budowlanychWedług informacji opublikowanej przez Polska Izbę Inżynierów Budownictwa w czasie XXVII sesji egzaminacyjnej, próbę zdobycia uprawnień budowlanych pozytywnie przeszło 2818 osób.

XXVII sesja egzaminacyjna w liczbach kształtuje się następująco:
Złożonych zostało 3339 nowych wniosków, z czego 97,7% zostało pozytywnie zakwalifikowanych.
Do części testowej egzaminu przystąpiło 3649 osób.
Do egzaminu ustnego przystąpiło również w sumie 3649 kandydatów (wliczając osoby, które przystępowały jedynie do egzaminu ustnego). czytaj dalej…

Nowe pytania testowe w aplikacji TestMe!

pytania testowe uprawnienia budowlanePytania testowe w bazie aplikacji TestMe! Uprawnienia Budowlane są na bieżąco aktualizowane i co pewien czas uzupełniane o nowe. W dzisiejszym dniu zasób pytań wzbogacony został o kolejne 100 – głównie dotyczą one ustawy Prawo Budowlane. Część z tych pytań pochodzi od użytkowników programu, którzy przesłali nam te, które nie zawarte były w bazie, a pojawiły się na egzaminie w poprzedniej sesji egzaminacyjnej. czytaj dalej…

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane. Pytania.

Egzamin ustny na uprawnienia budowlaneEgzamin ustny na uprawnienia budowlane jest kolejnym, po zaliczeniu egzaminu pisemnego z wynikiem pozytywnym, etapem zmagań w drodze do zdobycia uprawnień. W zależności od zakresu uprawnień na jaki zdaje kandydat, w skład zestawu egzaminacyjnego może wchodzić od 4 do 10 pytań. Dobierane są one przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną. Zestaw pytań obejmuje swoim zakresem  czytaj dalej…

Wykaz przepisów na egzamin na uprawnienia budowlane – maj 2016.

egzamin na uprawnienia budowlane W dniu 19 lutego 2016 na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa opublikowany został wykaz ustaw i rozporządzeń regulujących proces budowlany, których znajomość obowiązywać będzie na egzaminie na uprawnienia budowlane w maju 2016 roku. W spisie wyszczególnione zostało, które z aktów prawnych należy znać w stopniu dokładnym, a które w stopniu ogólnym, oczywiście w zależności od specjalności techniczno-budowlanej, z której kandydat zdaje egzamin na uprawnienia. W opublikowanym wykazie znajdują się 164 ustawy i rozporządzenia. Obowiązujący na majowym egzaminie wykaz można pobrać ze strony PIIB a także klikając na obrazek poniżej. czytaj dalej…

Uprawnienia budowlane 2016. Aktualizacja ustaw.

W dniu 10.02.2016 zaktualizowano akty prawne wymagane na egzamin na uprawnienia budowlane 2016, dostępne na stronie uprawnieniabudowlane.info. Obecnie, po zarejestrowaniu się w aplikacji TestMe! do pobrania dostępne są ustawy i rozporządzenia wg. listy opublikowanej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa przed egzaminem listopadowym w roku 2015. czytaj dalej…