Uprawnienia budowlane 2016. Terminy egzaminów.

uprawnienia budowlane 500 pytanWg. informacji umieszczonej na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa egzamin pisemny w wiosennej (XXVII), odbędzie się 20 maja, a egzamin pisemny w sesji jesiennej (XXVIII) rozpocznie się 18 listopada 2016 roku we wszystkich Okręgowych Komisjach. Terminy egzaminów ustnych ustalane i ogłaszane są przez poszczególne Okręgowe Izby Inżynierów. czytaj dalej…

Uprawnienia budowlane listopad 2015. Podsumowanie wyników sesji.

Uprawnienia budowlane. Podsumowanie sesji.Z początkiem stycznia 2016 roku w wielu okręgowych izbach odbywały się uroczystości wręczania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. Wnioski o przystąpienie do egzaminu na uprawnienia budowlane w XXVI sesji egzaminacyjne złożyło 2838 osób, zatem przeszło 1200 mniej niż w przypadku sesji majowej tego samego roku.

Egzamin na uprawnienia budowlane odbył się 20 listopada 2015 roku. Do testu przystąpiło wiele osób uprzednio zakwalifikowanych, które przełożyły termin egzaminu oraz osoby, które poprawiały wynik egzaminu pisemnego. Około 88% zdających test uzyskało pozytywny wynik i mogło przystąpić do egzaminu ustnego. Do grupy tej dołączyły także 514 osób, które poprawiały egzamin ustny z poprzednich sesji. czytaj dalej…

Egzamin na uprawnienia budowlane 2015 – podsumowanie sesji majowej, termin sesji listopadowej.

Egzamin na uprawnienia budowlane 2015Do wiosennego egzaminu na uprawnienia budowlane w 2015 roku przystąpiło w kraju 4073 osoby. Najwięcej osób przystąpiło do egzaminu pisemnego w Mazowieckiej OIIB (573), następnie w Małopolskiej OIIB (510), Śląskiej (459) oraz Wielkopolskiej (310).

Egzamin pisemny odbywał się 15 maja 2015 we wszystkich 16 okręgowych izbach inżynierów budownictwa. Pozytywny wynik egzaminu pisemnego uzyskały czytaj dalej…

Uprawnienia budowlane egzamin – podsumowanie wyników sesji listopadowej 2014.

uprawnienia budowlane egzamin 20157 stycznia br. obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB. W czasie posiedzenia dyskutowano m.in. o przebiegu i wynikach jesiennej sesji egzaminacyjnej (2014) na uprawnienia budowlane przeprowadzonej zgodnie z nowymi wytycznymi ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

Wg danych przedstawionych przez PIIB, do egzaminu pisemnego XXIV sesji egzaminacyjnej zostały dopuszczone 3172 osoby, z tego do testu przystąpiło 2845 kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane. czytaj dalej…

Uprawnienia budowlane 2015 – zmiany opłat.

uprawnienia budowlane 2015Uchwałą nr 24/R/14 z dnia 10 grudnia 2014 Krajowa Rada PIIB ustanowiła wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień. Ustalono wysokość opłat za kwalifikacje i egzamin na uprawnienia budowlane 2015.

 

Opłaty wzrosły w porównaniu z tymi, które obowiązywały w poprzedniej sesji egzaminacyjnej i obecnie są następujące:
– dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi: czytaj dalej…

Uprawnienia budowlane listopad 2014 – jakie zmiany w egzaminie?

uprawnienia budowlane 2014 fW związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane zostało wprowadzone kilka istotnych zmian dotyczących zdobywania uprawnień budowlanych. Osoby przystępujące do egzaminu w listopadzie 2014 r, zadają sobie wiele pytań dotyczących zakresu i formy przeprowadzenia najbliższego egzaminu. Dnia 24 września 2014 r. została ogłoszona nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w którym można znaleźć odpowiedzi na większość z tych pytań. czytaj dalej…

Egzamin na uprawnienia budowlane 2014 (listopad) – nowe opłaty.

egzamin na uprawnienia budowlane 20146.08.br. odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. Podczas obrad powołano do życia Krajowe Komisje m.in.: Prawno-Regulaminową, Wnioskową, Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego i Współpracy z Zagranicą. Ustalono wysokość nowych opłat za kwalifikacje i egzamin na uprawnienia budowlane 2014.

Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej omówił zasady ustalania wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne oraz egzaminacyjne przy nadawaniu uprawnień budowlanych, które uległy zmianie w związku z regulacjami zapisanymi w ustawie o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z dn. 9 maja 2014 r. Zmiany te dotyczą najbliższej już, tegorocznej jesiennej 24 sesji egzaminacyjnej.  czytaj dalej…