Uprawnienia budowlane listopad 2015. Podsumowanie wyników sesji.

Uprawnienia budowlane. Podsumowanie sesji.Z początkiem stycznia 2016 roku w wielu okręgowych izbach odbywały się uroczystości wręczania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. Wnioski o przystąpienie do egzaminu na uprawnienia budowlane w XXVI sesji egzaminacyjne złożyło 2838 osób, zatem przeszło 1200 mniej niż w przypadku sesji majowej tego samego roku.

Egzamin na uprawnienia budowlane odbył się 20 listopada 2015 roku. Do testu przystąpiło wiele osób uprzednio zakwalifikowanych, które przełożyły termin egzaminu oraz osoby, które poprawiały wynik egzaminu pisemnego. Około 88% zdających test uzyskało pozytywny wynik i mogło przystąpić do egzaminu ustnego. Do grupy tej dołączyły także 514 osób, które poprawiały egzamin ustny z poprzednich sesji.Najwięcej uprawnień budowlanych w XXVI sesji wydanych zostało w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bo prawie połowa. Poniżej procentowy udział wszystkich specjalności w całości wydanych decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych:

• konstrukcyjno-budowlana – ok. 45%,
• instalacyjna sanitarna – 19,5%,
• instalacyjna elektryczna – 15%,
• inżynieryjna drogowa – 9,3%,
• inżynieryjna mostowa – 4,0%,
• inżynieryjna kolejowa obiekty – 3,2%,
• inżynieryjna hydrotechniczna – 1,5%,
• instalacyjna telekomunikacyjna – 1,6%,
• inżynieryjna kolejowa sterowanie ruchem kolejowym – 1,0%,
• inżynieryjna wyburzeniowa – 1 osoba.

Najwięcej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych przyznano w Mazowieckiej OIIB (prawie 370), potem w Śląskiej OIIB (ponad 300), następnie w Małopolskiej OIIB (prawie 300) i w Wielkopolskiej OIIB (prawie 230). Więcej informacji na stronie PIIB – http://www.piib.org.pl .

Kolejny egzamin na uprawnienia budowlane odbędzie się w maju 2016 r. Gratulujemy wszystkim tym, którzy egzamin zdali i życzymy powodzenia tym, którzy z różnych powodów będą musieli zmierzyć się z nim jeszcze raz.

2 thoughts on “Uprawnienia budowlane listopad 2015. Podsumowanie wyników sesji.

  1. Czy program został już zaktualizowany w zmiany wprowadzone w Prawie Budowlanym i innych ustawach? Czy wiadomo już kiedy dokładnie odbędzie się egzamin na uprawnienia budowlane 2016?

    • Pytanie w bazie danych zostały zaktualizowane o zmiany wprowadzone w ustawach w roku 2015 i na początku roku 2016. Więcej informacji tuta: egzamin na uprawnienia budowlane 2016. Również akty prawne dostępne na stronie zostały uaktualnione. Pełny dostęp do wszystkich aktów prawnych możliwy jest po rejestracji w aplikacji TestMe! Uprawnienia budowlane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *