Uprawnienia budowlane 2016. Aktualizacja pytań.

uprawnienia budowlane 2016W związku ze zbliżającym się egzaminem na uprawnienia budowlane 2016, pytania egzaminacyjne w bazie danych zostały zaktualizowane do stanu prawnego obowiązującego na dzień 5 lutego 2016. Zmianom uległy ponownie paragrafy ustawy Prawo Budowlane w związku z wydaniem następujących aktów zmieniających:

  • Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1777 2015.11.18 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
  • Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1642 2015.11.19 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw.
  • Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1549 2016.01.07 Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
  • Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1165 2016.01.01 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.

Przed egzaminami na uprawnienia budowlane 2016 wiele zmieniło się również jeżeli chodzi o „Dz.U. 1996 nr 33 poz. 144 – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.”, które to z dniem 14.11.2015 roku zostało uchylone i zastąpione aktem prawnym „Dz.U. 2015 poz. 1744 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie”.

Większym lub mniejszym modyfikacjom uległy również pytania z pozostałych ustaw i rozporządzeń, które obowiązywać będą na majowym egzaminie na uprawnienia budowlane 2016.

Ponadto baza danych została wzbogacona o ponad 150 nowych pytań egzaminacyjnych.

Pragniemy poinformować, że w przypadku wystąpienia kolejnych zmian dotyczących aktów prawnych wchodzących w zakres wymogów na egzamin, baza danych pytań testowych zostanie również o te zmiany zmodyfikowana.
Każdy użytkownik posiadający aktywne konto Premium będzie miał również dostęp do zaktualizowanych pytań testowych bez konieczności dokonywania jakiejkolwiek aktualizacji i ponoszenia dodatkowych kosztów.

Bezpłatnej rejestracji w aplikacji TestMe! można dokonać klikając w ten LINK.


Słowa kluczowe:
uprawnienia budowlane 2016, prawo budowlane 2016

2 thoughts on “Uprawnienia budowlane 2016. Aktualizacja pytań.

  1. w testach jest pytanie dot. art. 54 lub artpzystapienia do uzytkowania, tylko jak dla mnie niejasno sprecyzowane….. obiektu o ktorym mowa pkt 1a i 19a (Prawo budowlane) mozna przystapic po zawiadomieniu wlasciwego organu jezeli organ ten w terminie 14dni od dn. doreczenia zawiadomienia nie zglosi sprzeciwu…
    w przypadku innych budynkow wlasciwy organ wydaje pozwolenie na użytkowanie po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli ….art59c przed upływem 21 dni…czyli 22go dnia jak odp. w testach

  2. zauwazylam ze maja Panstwo bledna odpowiedz w testach dotyczaca art.54 dziennika ustaw Prawo Budowlane. Proszę o sprawdzenie aktualizacji na 2016 rok

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *