Egzamin ustny na uprawnienia budowlane. Pytania.

Egzamin ustny na uprawnienia budowlaneEgzamin ustny na uprawnienia budowlane jest kolejnym, po zaliczeniu egzaminu pisemnego z wynikiem pozytywnym, etapem zmagań w drodze do zdobycia uprawnień. W zależności od zakresu uprawnień na jaki zdaje kandydat, w skład zestawu egzaminacyjnego może wchodzić od 4 do 10 dziesięciu pytań. Dobierane są one przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną. Zestaw pytań obejmuje swoim zakresem praktyczne posługiwanie się przepisami prawa, umiejętność praktycznego stosowania wiedzy technicznej podczas praktyki zawodowej, zagadnienia związane ze specjalnością uprawnień budowlanych, o które ubiega się kandydat oraz wykonywanie zadań projektowych lub rozwiązywanie problemów z dotyczących prowadzenia budowy. Więcej na ten temat znajdziesz we wpisie „Ustny egzamin na uprawnienia budowlane”.

W związku z często pojawiającymi się zapytaniami w kwestii pytań na egzamin ustny, takowe wzbogaciły zasoby naszej strony internetowej.

Poniżej zaprezentowano kilkanaście losowo wybranych zagadnień na egzamin ustny na uprawnienia budowlane, z różnych specjalności (konstrukcyjno-budowlanej, mostowej, drogowej, instalacyjnych), zawarte w naszej bazie pytań na egzamin ustny:

 1. Na jakiej podstawie określa się gęstość objętościową gruntu?
 2. Czy urządzenia budowlane podczas obowiązkowej kontroli podlegają sprawdzeniu przez właściwy organ?
 3. Pomieszczenia zagrożone wybuchem – jakie zabezpieczenia powinny być w nich stosowane?
 4. Czym jest plan BIOZ, z jakich części się składa i kto jest odpowiedzialny za jego sporządzenie?
 5. W jaki sposób należy projektować i wykonywać konstrukcję budynków rolniczych narażonych na korozję?
 6. Rozrysować zbrojenie w murze oporowym o kształcie „L”. Jakie są podstawowe formy utraty stateczności muru oporowego (przesuw oraz obrót)?
 7. Zasady układania mieszanki betonowej w deskowaniu i formach.
 8. Ocieplenia ścian zewnętrznych – omówić technologię i materiały.
 9. Podaj warunki wykonania poszerzenia istniejącej nawierzchni drogowej.
 10. Kategorie przejazdów i przejść kolejowych.
 11. Wymagania dla podłoża pod konstrukcje nawierzchni.
 12. Co to jest skrzyżowanie dróg publicznych (definicja i rodzaje)?
 13. Narysować zbrojenie strefy zakotwienia w konstrukcjach sprężanych.
 14. Minimalne klasy betonu stosowane w elementach obiektów mostowych.
 15. Gdzie należy stosować izolacje cieplne i przeciwwilgociowe w instalacji klimatyzacji i wentylacji?
 16. Co to jest kompensacja na sieciach ciepłowniczych i jakie są kształty sieci?
 17. Katastrofalna przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej – omówić.
 18. Realizacja przyłącza bez i ze zgłoszeniem.
 19. Oznaczenia nadziemnej i podziemnej sieci uzbrojenia terenu.

Zestaw ponad 400 pytań na egzamin ustny na uprawnienia budowlane dostępny jest po dokonaniu bezpłatnej rejestracji w aplikacji „TestMe! Uprawnienia Budowlane”. Pytania dostępne są do pobrania po wejściu w zakładkę „Pytania i Akty Prawne” w prawym górnym narożniku panelu testowego. Lista pytań skompletowana została w oparciu o egzaminy odbywające się w latach 2014 i 2015.

Zachęcamy do podzielenia się pytaniami z egzaminów ustnych w komentarzach pod wpisem. Zostaną one opublikowane na stronie i pomogą przyszłym kandydatom lżej przebrnąć przez zmagania z egzaminem.


Frazy kluczowe:
Egzamin ustny na  uprawnienia budowlane, uprawnienia budowlane egzamin ustny,

3 thoughts on “Egzamin ustny na uprawnienia budowlane. Pytania.

 1. Właśnie dziś zdałem egzamin ustny na uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do projektowania b/o. Miałem nastepujące pytania:
  1. Czy możliwe jest odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych i pod jakimi warunkami?
  2. Podział budynków na grupy według wysokości
  3. Rodzaje instalacji i urządzeń, które należy umieścić w części rysunkowej projektu budowlanego.
  4. Czy zażalenie na postanowienie wstrzymuje wykonanie postanowienia?
  5. Jakie elementy projektu budowlanego podlegają sprawdzeniu przez właściwy organ?
  6. Jakie są obowiązki inwestora w przypadku zmiany projektanta sprawującego nadzór autorski?
  7. Metody ochrony stali konstrukcyjnej przed korozją.
  8. Jakie posadowienie zaproponowałby Pan dla budynku o wymiarach w planie 20 x 35 metrów i grubości ścian 35 cm znajdującego się w województwie mazowieckim, posadowionego w prostych warunkach gruntowych?

 2. Dzięki za pytania. Na pewno się przydadzą. Po egzaminie wrzucę tu pytania, z których będą mnie maglować, przydadzą się następnym 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *