Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

uprawnienia budowlane - samodzielne funkcje techniczne Czym są i kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

1. Według Prawa Budowlanego osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne zobowiązane są do fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych, a także techniczno-organizacyjnych.

Samodzielne funkcje techniczne związane są w szczególności z działalnością obejmującą:
czytaj dalej…

Ile trwa praktyka zawodowa na uprawnienia budowlane?

Ile trwa praktyka zawodowa na uprawnienia budowlane?Czas trwania praktyki zawodowej w zależności od rodzaju uprawnień budowlanych. Aby móc podejść do egzaminu na uprawnienia kandydat musi najpierw spełnić szereg wymagać dotyczących właściwego wykształcenia i praktyki zawodowej w określonym wymiarze czasu. Poniżej znajdziesz wymogi stawiane przez ustawę Prawo Budowlane wobec kandydatów na uprawnienia budowlane w zależności od rodzaju i zakresu:

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń:

  • ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,
  • roczna praktyka przy sporządzaniu projektów,
  • roczna praktyka na budowie;

czytaj dalej…

Specjalności uprawnień budowlanych.

Specjalności uprawnień budowlanych. Po przeczytaniu tego tekstu będziesz wiedzieć do czego jesteś upoważniony posiadając uprawnienia budowlane w danej specjalności.

O możliwościach jakie zyskujemy wraz ze zdobyciem uprawnień w jednej z dziewięciu dostępnych specjalności uprawnień budowlanych, dokładnie mówi rozdział IV rozporządzenia – w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Rozdział ten w całości przedstawiony został poniżej z zachowaniem numeracji paragrafów zawartych w w/w rozporządzeniu.

czytaj dalej…

Uprawnienia budowlane – rodzaje i specjalności.

Uprawnienia budowlane – rodzaje i specjalnościUprawnienia budowlane umożliwiają inżynierowi pełnienie samodzielnych funkcji technicznych takich jak np. Kierownik Budowy czy Projektant. Udzielane są w jednej z dziesięciu specjalności. W celu uzyskania uprawnień w danej specjalności, kandydat musi posiadać odpowiednie wykształcenie, wykazać się praktyką przy prowadzeniu robót na budowie lub przy sporządzaniu projektów, a następnie zdać egzamin państwowy ze znajomości przepisów i procesu budowlanego. Według ustawy Prawo Budowlane (PB) można zdobyć uprawnienia budowlane:

  • Do projektowania
  • Do kierowania robotami budowlanymi

czytaj dalej…