Ile trwa praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych?

Ile trwa praktyka zawodowa na uprawnienia budowlane?Praktyka zawodowa na uprawnienia budowlane – jak długo trwa w zależności od rodzaju uprawnień budowlanych? Aby w ogóle móc podejść do egzaminu na uprawnienia kandydat musi najpierw spełnić szereg wymagań dotyczących właściwego wykształcenia i praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane w określonym wymiarze czasu. Wymogi te szczegółowo opisane są w ustawie Prawo Budowlane, a poniżej znajdziesz część informacji tam zawartych.

Wykształcenie i praktyka zawodowa wymagane do przystąpienia do egzaminu.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń:

 • ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności (np. mosty, drogi, konstrukcje budowlane i inżynierskie, itp.),
 • roczna praktyka przy sporządzaniu projektów w biurze projektowym pod okiem uprawnionego projektanta,
 • roczna praktyka na budowie pod okiem uprawnionego kierownika robót/budowy;


Uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie:

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,
 • roczna praktyka przy sporządzaniu projektów,
 • roczna praktyka na budowie;

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

 • ukończenie studiów drugiego lub pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,
 • odpowiednio półtoraroczna lub trzyletnia praktyka na budowie;

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

 • ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,
 • lub studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,
 • lub studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,
 • lub posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza*,
 • albo dyplomu zawodowego lub też dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w zawodzie nauczanym na poziomie technika*,

W zawodach związanych z budownictwem określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16 PB, w zakresie odpowiednim dla danej specjalności.

 • Odbycie praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane na budowie:
  • w wymiarze półtora roku w przypadku ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności lub studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,
  • w wymiarze trzech lat w przypadku, ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,
  • w wymiarze czterech lat w przypadku posiadania (*)

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

 • ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie;

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub
 • ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
 • odbycia półtorarocznej praktyki na budowie.

Wymagania prezentowane przez Prawo Budowlane są nieco zagmatwane i mało precyzyjne. Często więc pojawiają się niejasności, szczególnie w odniesieniu do kwalifikowania praktyki zawodowej czy kierunku studiów pod daną specjalność budowlaną. W takich przypadkach, o wyjaśnienia najlepiej zwracać się bezpośrednio do Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych działających przy Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa.


Frazy kluczowe przydatne przy wyszukiwaniu tego artykułu:

praktyka zawodowa na uprawnienia budowlane, uprawnienia budowlane do projektowania, uprawnienia budowlane do kierowania robotami, czas trwania praktyki zawodowej, praktyka zawodowa

7 thoughts on “Ile trwa praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych?

 1. Witam,
  jestem po 4 letnich studiach architektury w Niemczech z tytułem inzyniera. Od 12 lat pracuje w tej branży. Począwszy od projektowania do prowadzenia budowy. Przeważnie są to projekty o charakterze przebudowy takie jak kuchnie gastronomiczne, kantyny, dobudowy, renowacje glownie w objektach szkolnictwa. Od jakiegoś czasu pracuje również jako Projektmanager tzn. Firma w której pracuję daje zlecenia archiektom i innym panującym, moja funkcja przy tym jest tym wszystkim jest tym kierować W Niemczech do przebudowy i budowy mniejszych obiektów takich jak np. budowa domu jednorodzinnego nie są konieczne uprawnienia budowlane, jest jednak konieczne odpowiednie wykształcenie i praktyka. Mam w planie przebudować dobudować mój dom w Polsce, czy muszę i mam zamiar złożyć wniosek na budowę i prowadzić budowę sama. Czy muszę starać się o uprawnienia zdając egzaminy w Polsce aby móc przeprowadzić budowę?. Budowa ma charakter rozbiórki części domu I odbudowę o powierzchni 80m2.

  • Tak, jest taka możliwość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Sposób dokumentacji takiej praktyki zawodowej jest nieco inny niż tej „naszej”. Praktyka taka powinna zostać potwierdzona zaświadczeniem wystawionym przez osobę nadzorującą (roboty budowlane lub prace projektowe), posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, które zakresem odpowiadają uprawnieniom w Polsce. Opisane to jest w ustawie Prawo Budowlane, a poniżej krótki cytat:
   Art. 14.4. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.
   Jak zawsze, warto skontaktować się z właściwą dla siebie Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa i dopytać o szczegóły. Ze strony PIIB lub Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa pobrać można wzór zaświadczenia.

  • Kiedyś praktykę zawodową do uprawnień budowlanych dokumentowało się w książce praktyki zawodowej. Tak było do września 2014. Obecnie wystarczy oświadczenie podpisane przez kierownika lub projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, nadzorującego praktykę. Załącznikiem do oświadczenia jest zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej, w którym wymienić należy wszystkie roboty przy, których brano udział w ramach wykonywanej praktyki i podstawowe dane odnośnie inwestycji, konstrukcji (budynku, mostu, drogi itp.), którą się budowało lub projektowało. Dokumenty te znaleźć można w załączniku do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 2. Witam,
  Robie uprawnienia budowalne wykonawcze bez ograniczeń. Mam przepracowane 8 miesiecy , jednak zastanawiam się nad zmianą firmy. Czy czas trwania praktyki zacznie naliczać mi się od początku ? Czy zostanie mi zrobić tylko w nowej firmie 10 miesięcy ?
  Dziękuje za odpowiedz

  • Czas trwania praktyki do uprawnień budowlanych nie jest zależny od firmy, w której Pan pracuje. Zmiana firmy w trakcie trwania praktyki nie wpłynie na jej ciągłość. Całość praktyki z obu firm w Pana przypadku będzie zaliczona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *