Uprawnienia budowlane 2020. Aktualizacja aktów prawnych.

Uprawnienia budowlane 2020. Aktualizacja aktów prawnych.

Na początku marca 2020 roku Polska Izba inżynierów Budownictwa udostępniła na swojej stronie wykaz przepisów, których znajomość wymagana będzie na egzaminie na uprawnienia budowlane 2020 roku. Od dnia dzisiejszego, tj. 15.03.2020, aktualne ustawy i rozporządzenia dostępne są do bezpłatnego pobrania z naszej strony. Jakie zmiany wprowadziła Izba? O tym w dalszej części…

Uprawnienia budowlane 2020. Które ustawy uległy zmianie?

Jak co roku PIIB publikuje nową listę przepisów, które trzeba będzie sobie przyswoić podczas przygotowań do egzaminu na uprawnienia budowlane. Wykaz aktów prawnych przedstawiony w marcu tego roku nie różni się znacząco od tego, który obowiązywał w poprzedniej, jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku 2019. Mimo to wiele ustaw zostało zmienionych, bądź w życie weszły zmiany, które ogłoszone zostały już wcześniej ale zaczęły obowiązywać z początkiem roku 2020. Poniżej lista wybranych przepisów, do których wprowadzono zmiany:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych. – wydano akt zmieniający
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. – wydano akt zmieniający
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. – wydano akt zmieniający
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
  • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
  • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Zaktualizowane akty prawne możesz bezpłatnie pobrać z naszej strony. Wystarczy dokonać darmowej rejestracji w aplikacji TestMe! Uprawnienia Budowlane. Kliknij ten link aby dowiedzieć się więcej – Akty Prawne.


aktualizacja aktów prawnych 2020, uprawnienia budowlane 2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *