Program do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane.

Featured

Program do nauki do egzaminu na uprawnienia budowlane „TestMe! Uprawnienia Budowlane” to aplikacja webowa dostępna na stronie uprawnieniabudowlane.info.

uprawnienia budowlane programUmożliwia wygodną naukę do egzaminu, przy pomocy pytań testowych ułożonych w oparciu o akty prawne obowiązujące na egzaminach państwowych. Program TestMe! pozwala na szybkie przerobienie materiału wymaganego na egzaminie na uprawnienia budowlane dzięki użytecznym trybom testowym i dużej ilości pytań (ponad 2200). Po bezpłatnej rejestracji w programie TestMe!, otrzymasz dostęp do podstawowej bazy pytań.

Aplikacja webowa – korzystać z niej możesz na PC, laptopie, netbooku, tablecie czy smartfonie.

Aktualizacja – egzamin maj 2017

  • Ostatnia aktualizacja bazy danych pytań testowych miała miejsce w marcu 2017.
  • Trwa aktualizacja pytań testowych w bazie danych aplikacji pod kątem zmian w przepisach wymaganych na egzaminie w maju 2017.

czytaj dalej…

Testy na uprawnienia budowlane 2016 – przykładowe pytania testowe – przepisy BHP.

testy na uprawnienia budowlane 2016 – przykładowe pytania – przepisy BHP.

Egzamin na uprawnienia budowlane już niedługo. Poniżej znajdziesz pytania testowe, które pojawiały się już na egzaminach w latach poprzednich. Być może pojawią się również na egzaminie w roku 2016?

Przykładowe pytania na testy na uprawnienia budowlane 2016.

Zakres pytań obejmuje Dz.U.03.169.1650 – w sprawie ogólnych przepisów BHP.

1. Środowisko pracy to warunki środowiska materialnego, w których odbywa się proces pracy, określony:
A. czynnikami niebezpiecznymi.
B. czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi.
C. czynnikami psychofizycznymi.
czytaj dalej…

Egzamin na uprawnienia budowlane 2016 – przykładowe pytania testowe – warunki techniczne.

Egzamin na uprawnienia budowlane 2016 – przykładowe pytania testowe – warunki techniczne.

Egzamin na uprawnienia budowlane już w maju. Poniżej znajdziesz pytania testowe, które pojawiały się już na egzaminach w latach poprzednich. Być może pojawią się również na egzaminie w roku 2016?

Przykładowe pytania testowe na egzamin na uprawnienia budowlane 2016.

Zakres pytań obejmuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

1. W magazynie oleju opałowego można stosować:
A. wyłącznie ogrzewanie elektryczne.
B. dowolny sposób ogrzewania.
C. wyłącznie centralne ogrzewanie wodne.
czytaj dalej…

Egzamin na uprawnienia budowlane 2016 – przykładowe pytania testowe – Prawo Budowlane.

egzamin na uprawnienia budowlane 2016

Egzamin na uprawnienia budowlane już w maju. Poniżej znajdziesz pytania testowe, które pojawiały się już na egzaminach w latach poprzednich. Być może pojawią się również na egzaminie w roku 2016?

Przykładowe pytania testowe na egzamin na uprawnienia budowlane 2016.

Zakres pytań obejmuje ustawę Prawo Budowlane.

1. W zgłoszeniu rozbiórki obiektu budowlanego należy określić:
A. planowany termin zakończenia rozbiórki,
B. rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót rozbiórkowych,
C. przyczyny rozbiórki obiektu budowlanego,
czytaj dalej…