Program do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane.

„TestMe! Uprawnienia Budowlane” to aplikacja webowa dostępna na stronie uprawnieniabudowlane.info.

uprawnienia budowlane program

Umożliwia wygodną i szybką naukę do egzaminu, przy pomocy pytań testowych ułożonych w oparciu o akty prawne obowiązujące na egzaminach państwowych. Program TestMe! pozwala na sprawne przerobienie materiału wymaganego na egzaminie na uprawnienia budowlane dzięki użytecznym trybom testowym i dużej liczbie pytań (ponad 2600).

Po bezpłatnej rejestracji w programie TestMe! Uprawnienia Budowlane, otrzymasz dostęp do podstawowej bazy pytań. Możesz korzystać z niego bez ograniczeń czasowych. Aby uzyskać dostęp do pełnej bazy pytań testowych należy wykupić konto Premium. Możliwość zakupienia konta Premium będziesz miał po dokonaniu rejestracji w aplikacji, a zarejestrować się możesz klikając baner w menu po prawej.

Aplikacja webowa – korzystać z niej możesz na PC, laptopie, tablecie czy smartfonie.

Aktualizacja – egzamin luty 2021

 • Ostatnia aktualizacja bazy danych pytań testowych miała miejsce w styczniu 2021.
 • Zakończona została aktualizacja pytań testowych w bazie danych aplikacji pod kątem zmian w przepisach wymaganych na egzaminie w lutym 2021.

Program oferuje wiele możliwości układania testów:

– test egzaminacyjny – test posiadający liczbę pytań, ramy czasowe, zakres aktów prawnych taki sam, jaki obowiązuje na egzaminie państwowym,

– test z wybranych aktów prawnych – sam wybierz ustawy, z których chcesz ułożyć test, możesz również określić liczbę pytań w danym temacie,

– test tematyczny – wybierz test ułożony wg działów tematycznych, m.in. Prawo Budowlane, Warunki Techniczne, Wyroby Budowlane, Geodezja, BHP i inne,

– możesz wybrać opcję która umożliwi Ci powtarzanie pytań, na które odpowiedziałeś błędnie aż do skutku,

– możesz również rozwiązać test tylko z pytań, na które źle odpowiadałeś w kilku ostatnich testach – bardzo przydatne podczas powtarzania.

uprawnienia budowlane Program TestMe! pomoże przygotować Ci się do egzaminu na uprawnienia w poniższych specjalnościach:

 • architektonicznej,
 • konstrukcyjno-budowlanej,
 • inżynieryjnej drogowej,
 • inżynieryjnej mostowej,
 • inżynieryjnej kolejowej,
 • inżynieryjnej wyburzeniowej,
 • instalacyjnej telekomunikacyjnej,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • inżynieryjnej hydrotechnicznej.

Aplikację wypróbować możesz bezpłatnie. W tym celu należy się zarejestrować w serwisie klikając poniższy banner. uprawnienia budowlane testy x


Frazy przydatne podczas wyszukiwania artykułu: uprawnienia budowlane, uprawnienia budowlane program, program do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane, egzamin na uprawnienia budowlane 2020,

39 thoughts on “Program do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane.

 1. Pomocna i przyjazna w użytkowaniu aplikacja. Korzystam od kilku dni i wydaję mi się, że postępy w nauce są znaczne. Już teraz mogę polecić. Pozdrawiam.

 2. Dz.U.03.169.1650; w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

  Składowanie materiałów w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych niskiego napięcia jest dozwolone, lecz w odległości od skrajnych przewodów, liczonej w poziomie, nie mniejszej:
  Żródło: art. 77

  A 2,0 m
  B 4,0 m
  C 3,0 m
  Program podaje prawidłową odp. A. Odpowiedź jest prawidłowa odnosząc sie do podanego źródła, ale jeżeli odnieść się do Rozporz. Min. Infra. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych art. 55.1 to prawidłowa odp. 3m. (C).

   • Zapytalam o to na kursie na upr prowadzący odpowiedział ze to nic nienormalnego ze rożne rozp podają inne wartości. Należy odp zgodnie z rozp z ktorego jest pyt tzn jak zapytają o niskie napięcie to 2m a jak o linie o map znamionowych 1kv to 3m

 3. Pytanie z Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane:
  Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie nie uważa się:
  A kierowania budową.
  B wykonywania nadzoru budowlanego.
  C sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.
  Program zaznacza odpowiedź B. Pytanie odnosi się do art. 12. Wg mnie nie ma poprawnej odpowiedzi na to pytanie, bo zgodnie z art. 12 PB wszystkie odpowiedzi są poprawne.

  • Pytanie z Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane:
   Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie nie uważa się:
   A kierowania budową.
   B wykonywania nadzoru budowlanego.
   C sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.
   Program zaznacza odpowiedź B. Pytanie odnosi się do art. 12. Wg mnie nie ma poprawnej odpowiedzi na to pytanie, bo zgodnie z art. 12 PB wszystkie odpowiedzi są BŁĘDNE.

   tzn, wszystkie odpowiedzi są błędne, bo każda z wymienionych funkcji jest funkcją samodzielną.

   • Witam, wskazany przez Panią art.12.1 ustawy PB ma następującą treść:
    Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:
    1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
    2) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
    3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;
    4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
    5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

    Jak wynika z powyższego zapisu wykonywanie nadzoru budowlanego (czym zajmuje się np. inspektor nadzoru budowlanego) nie zawiera się w czynnościach należących do samodzielnych funkcji technicznych wg. PB.
    Pani wątpliwość miałoby uzasadnienie gdyby odpowiedź B mówiła o wykonywaniu nadzoru inwestorskiego. Osoba będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego pełni nadzór nad inwestycją budowlaną jako osoba niezależna (w teorii) pilnująca jakości robót prowadzonych przez Wykonawcę a zlecanych przez Inwestora/Klienta. Mam nadzieję, że takie uzasadnienie jest czytelne. W razie jakichkolwiek uwag proszę o kontakt na adres e-mail: kontakt@uprawnieniabudowlane.info. Pozdrawiam.

  • Również tak sądziłam, ale po powtórnym przeczytaniu ze zrozumieniem pytania, wywnioskowałam, iż nadzór budowlany nie jest tożsamy z nadzorem inwestorskim. Także odpowiedź B jest jak najbardziej poprawna.

 4. Pytanie: „Po stwierdzeniu, że wykonywane roboty budowlane w części obiektu w sposób istotny odbiegają od warunków określonych w pozwoleniu na budowę, właściwy organ:
  A – nakazuje rozbiórkę tej części obiektu.
  B – nakłada, określając termin wykonania, obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych.
  C – wstrzymuje prowadzenie robót budowlanych.”

  Program podaje jako prawidłową odpowiedź B, powołując się na art. 51.1.3. Tymczasem ten artykuł mówi, że organ nakłada ten obowiązek w ciągu 2 miesięcy OD WYDANIA POSTANOWIENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 50 UST. 1. Oznacza to, że organ najpierw wstrzymuje roboty a później nakłada obowiązek. Prawidłowa powinna więc być chyba odpowiedź C (ewentualnie obydwie sa poprawne).

  • Witam. Wskazane przez Pana pytanie zostało skorygowane w taki sposób aby nie wzbudzało wątpliwości co do prawidłowej odpowiedzi. Zgadzam się z Panem co do interpretacji w/w paragrafów, więc właściwą odpowiedzią w tym przypadku będzie odpowiedź C.

 5. Witam. Czy prawidłową odpowiedzią na pytanie „Czy właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych zobowiązani są do przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego dymowych i wentylacyjnych przewodów kominowych?” nie powinno być: „B Tak, raz w roku”? Tymczasem w programie prawidlową odpowiedzią jest „Nie”. Mówi o tym art. 62 ust. 1 pkt 1c. natomiast ustęp 2 pkt 1 wyłącza tylko sprawdzenie elementów narażonych na szkodliwe czynniki atmosferyczne a nie przewody kominowe i wentylacyjne.

 6. Dobrze że są takie aplikacje. Ja uczyłem się sam, ale znam osoby, które korzystały z tego typu aplikacji i bardzo sobie je chwaliły.

 7. Dz.U.98.21.94; Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy
  Pracodawcą w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy nie jest:
  A kierownik budowy lub kierownik robót.
  B jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
  C osoba fizyczna.
  Czy poprawną odpowiedzią na to pytanie zgodnie z art. 3 nie jest odp. A?

  • Tak, ma Pani rację. Art. 3. Kodeksu pracy podaje: Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Stosowna korekta została wprowadzona.

 8. Czy pytanie:”Do użytkowania obiektu budowlanego, przy wymaganym pozwoleniu na budowę i braku sprzeciwu właściwego organu, można przystąpić najwcześniej w terminie:” prawidłowo odnosi się do art. 59c? i czy to jest poprawna odpowiedź? nie dotyczy to czasem art. 54?

  • Po wprowadzeniu zmian w ustawie Prawo Budowlane, związanych z możliwością budowy w oparciu o zgłoszenie, kwestia pozwolenia na użytkowanie delikatnie się skomplikowała i odnoszą się do niej artykuły od 54 do 59g PB. Jedno z pytań w teście rzeczywiście dotyczy art.59c PB. Jest ono związane z sytuacją kiedy organ wyda pozwolenie na użytkowanie gdy nie wszystkie roboty zostały jeszcze ukończone i określi w nim termin zakończenia tych robót (art.59.1). Wówczas po zakończeniu ww robot Inwestor powiadamia organ o ich zakończeniu, a ten dokonuję kontroli o której mowa w art.59c. Pytanie nie jest autorskie i pochodzi z puli pytań, które pojawiły się kiedyś an testach. Na razie pozostanie ono w bazie pytań testowych. Obie sytuacje można rozróżnić tym że w przypadku art.54 mowa jest jedynie o zawiadomieniu organu o zakończeniu budowy natomiast w przypadku art.59c mowa jest o doręczeniu zawiadomienia organowi przez inwestora.

 9. Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy pytania do egzaminu na uprawnienia budowlane w maju 2016 zostały już zaktualizowane. W zeszłym roku było trochę zmian i na początku tego zresztą także. Pozdrawiam.

  • Tak, pytania testowe w bazie danych aplikacji TestMe! Uprawnienia Budowlane zostały zaktualizowane. Na początku lutego 2016 na serwer została wgrana nowa baza danych. Pytania aktualizowane są również na bieżąco w przypadku istotnych zmian w przepisach obowiązujących na egzaminie na uprawnienia budowlane. Proszę zapoznać się z postem Uprawnienia budowlane 2016. Aktualizacja pytań.

 10. Czy pytania znajdujące się w bazie na pewno zostały zaktualizowane o zmiany w Prawie Budowlanym z czerwca 2015?
  Znalazłem co najmniej 2 pytania, które nie uwzględniały zmian z czerwca 2015 roku.

  • Tak, baza pytań testowych została zaktualizowana o zmiany wprowadzone w ustawie Prawo Budowlane w czerwcu i wrześniu 2015.
   Pytania zostały ponownie zweryfikowane i uaktualnione.

 11. Witam,
  Proszę o informację w oparciu o stan prawny z jakiego dnia ułożone są testy? czy uwzględniają zmiany w prawie budowlanym?

 12. Dzięki autorom, zdane! Bez tych pytań testowych trudno podejść do egzaminu i zdać. Jakieś 75% pojawia się na egzaminie. Przydałoby się jeszcze kilka pytań z kolejnictwa i wymagań odnośnie Komisji Kwalifikacyjnych a także z przepisów dotyczących zakładów (firm) energetycznych bo takie pytania pojawiły się na sesji wiosna 2015 w zakresie IE. Niektóre pytania potrzebują dopracowania bo brakuje albo liter albo słów ale można się domyślić. Wielki plus że jest dostęp on-line z każdego miejsca i urządzenia!

 13. witam, Kiedy będzie dostępny aktualny program , ktory pozwoli się przygotowac na egzamin w maju br.?
  dziekujeza odp i pozdarwiam

  • Witam.
   Aktualizacja aplikacji jak i bazy pytań testowych powinna zostać zakończona do początku marca ’15. Poza tym aktualizacja pytań przeprowadzana jest na bieżąco (w razie zmian w obowiązujących na egzaminie aktach prawnych).
   Pozdrawiam.

  • Tak, pytania zostały zaktualizowane w oparciu o najnowsze ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

 14. Program ok ale to na egzamin pisemny, a ma ktoś moze jakies pytania na ustny egzamin na uprawnienia budowlane? Znalazlem sporo tego w necie ale sa nieopracowane. Nie mam czasu zeby je opracowac wiec moze ktos by sie podzielił. Bede wdzięczny za link do jakiejś stronki. Pozdrawiam.

 15. Dostęp przez neta to jest to 😉 Szczególnie że można korzystać na tablecie. Poza tym ciekawe tryby testowe. Na serio nauka to przyjemność. Korzystam od kilku dni i mogę polecić 😉

 16. Fajnie że jest sporo pytań z prawa budowlanego i warunków technicznych jakim muszą odpowiadać budynki, chyba z 800. Podobno na egzaminie na uprawnienia budowlane najwięcej pytań jest właśnie z tych ustaw. Jak ktoś zdawał niech napisze z czego najwięcej pytań się powtarza. Pozdro.

 17. Dzięki za ten darmowy dostęp 🙂 Co prawda tylko 300 pytań (albo aż, bo nie wiem jak jest w innych tego typu programikach) ale zawsze można to potestować i przy okazji sporo przerobić.
  Mogę polecić!

 18. Bardzo fajny programik. Dobrze że w postaci aplikacji webowej bo mam dostęp z różnych kompów… w wolnej chwili w robocie mogę pyknąć ze 2 testy ;). Osobiście polecam.

  • Również polecam. Na moim smartfonie spokojnie rozwiązuję testy egzaminacyjne. To rzeczywiście przydatne, bo nawet siedząc w tramwaju mogę się coś podszkolić… a wiadomo że z czasem jest ciężko i trzeba wykorzystać każdą wolną chwilę 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *