Uprawnienia budowlane 2014 – podsumowanie majowego egzaminu.

uprawnienia budowlane 2014Wiosenna sesja egzaminacyjna dawno już za nami.

W maju 2014 roku do egzaminu na uprawnienia budowlane przystąpiło około 3000 osób. Wg. PIIB egzamin zdało około 88% kandydatów. Testu nie zaliczyły 282 osoby, natomiast egzaminu ustnego 379 osób.

W sumie egzamin na uprawnienia budowlane zakończył się wynikiem pozytywnym dla 2350 kandydatów.

Podobnie jak w ubiegłych latach najwięcej zdających egzamin było w okręgowych izbach mazowieckiej, sląskiej, małopolskiej, dolnośląskiej i wielkopolskiej.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę specjalności, to największą popularnością cieszyła się: specjalność konstrukcyjno – budowlana – 1000 kandydatów, następnie instalacyjno – sanitarna – ok. 500 kandydatów i kolejno specjalności elektryczna – 324 chętnych i drogowa – 307 zdających. Specjalność wyburzeniowa nie była zbyt popularna w tej sesji gdyż do egzaminu w tej dziedzinie nie przystąpiła żadna osoba.

Osoby, które zdały egzamin na uprawnienia budowlane, otrzymują decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych. Po złożeniu wniosku o wpis do Izby i opłaceniu składki członkowskiej, osoba posidająca uprawnienia budowlane jest upoważniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych.

Podsumowanie wiosennej sesji egzaminacyjnej znaleźć można na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Słowa kluczowe: uprawnienia budowlane, egzamin na uprawnienia budowlane 2014,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *