Egzamin na uprawnienia budowlane 2014 (listopad) – nowe opłaty.

egzamin na uprawnienia budowlane 20146.08.br. odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. Podczas obrad powołano do życia Krajowe Komisje m.in.: Prawno-Regulaminową, Wnioskową, Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego i Współpracy z Zagranicą. Ustalono wysokość nowych opłat za kwalifikacje i egzamin na uprawnienia budowlane 2014.

Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej omówił zasady ustalania wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne oraz egzaminacyjne przy nadawaniu uprawnień budowlanych, które uległy zmianie w związku z regulacjami zapisanymi w ustawie o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z dn. 9 maja 2014 r. Zmiany te dotyczą najbliższej już, tegorocznej jesiennej 24 sesji egzaminacyjnej. 

Zgodnie z przyjętą uchwałą opłata dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi z tytułu kwalifikowania wynosi 800 zł. Taka sama kwota obowiązuje z tytułu przeprowadzenia egzaminu, czyli 800 zł. Natomiast z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu opłata wynosi 450 zł.

W przypadku łącznych uprawnień budowlanych, czyli do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, z tytułu kwalifikowania trzeba będzie zapłacić 950 zł. Podobną kwotę należy uiścić z tytułu przeprowadzenia egzaminu. Natomiast z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu – 600 zł. Zmienione wysokości opłat obowiązują od 10 sierpnia 2014 r. i dotyczą tylko tegorocznej 24 sesji egzaminacyjnej.

Więcej informacji na temat zmiany stawek za przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia budowlane można uzyskać ze strony PIIB.


Słowa pomocne przy wyszukiwaniu informacji na ten temat:
opłaty za egzamin na uprawnienia budowlane, egzamin na uprawnienia budowlane 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *