Nowe pytania testowe na egzamin na uprawnienia budowlane 2019.

Egzamin na uprawnienia budowlane

Pytania testowe na egzamin na uprawnienia budowlane to podstawowy zasób naszej aplikacji TestMe!. Jak wspominaliśmy wcześniej, pracujemy nad wzbogaceniem zasobów bazy danych pytań testowych na egzamin na uprawnienia budowlane w aplikacji „TestMe!”. Kilka dni temu miała miejsce kolejna aktualizacja zawartości bazy pytań oferowanej przez aplikację, polegająca na dodaniu do niej całkiem nowych 200 pytań testowych.

czytaj dalej…

Egzamin na uprawnienia budowlane maj 2019. Aktualizacja pytań testowych w aplikacji TestMe!

egzamin na uprawnienia budowlane 2019

Egzamin na uprawnienia budowlane już niedługo wobec tego informujemy, że kompletna baza pytań testowych aplikacji TestMe! Uprawnienia Budowlane jest od lutego bieżącego roku, zaktualizowana pod kątem zakresu przepisów wymaganych na egzaminie w maju 2019 roku. Przypominamy, że główne aktualizacje pytań testowych odbywają się dwa razy w roku, jednak przez cały rok prowadzimy bieżące aktualizacje tak, aby baza pytań pozostawała zawsze aktualna.

czytaj dalej…

Egzamin na uprawnienia budowlane 2018 – statystyki.

uprawnienia budowlane

W poniedziałek 07 stycznia 2019 Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała podsumowanie rezultatów XXXII sesji egzaminacyjnej, której egzaminy odbyły się w listopadzie 2018 roku. Zgodnie z ogłoszonymi wynikami, w sesji jesiennej egzamin pomyślnie zaliczyło 2581 osób, które wezmą udział w uroczystościach wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.

czytaj dalej…

Wykaz aktów prawnych – egzamin maj 2017.

uprawnienia budowlane 2017Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała na swojej witrynie internetowej (www.piib.pl) spis ustaw i rozporządzeń, które obowiązywały będą na egzamnie na uprawniena budowlane 2017, w nadchodzącej majowej sesji egzaminacyjnej.
W opublikowanym wykazie znalazły się 164 ustawy i rozporządzenia, których znajomość w stopniu szeczegółowym bądź ogólnym wymagana jest na egzaminie. Zakres nie zmienił się zbytnio w stosunku do wymogów z roku 2016. czytaj dalej…