Podsumowanie majowej sesji egzaminacyjnej ’16.

uprawnień budowlanychWedług informacji opublikowanej przez Polska Izbę Inżynierów Budownictwa w czasie XXVII sesji egzaminacyjnej, próbę zdobycia uprawnień budowlanych pozytywnie przeszło 2818 osób.

XXVII sesja egzaminacyjna w liczbach kształtuje się następująco:
Złożonych zostało 3339 nowych wniosków, z czego 97,7% zostało pozytywnie zakwalifikowanych.
Do części testowej egzaminu przystąpiło 3649 osób.
Do egzaminu ustnego przystąpiło również w sumie 3649 kandydatów (wliczając osoby, które przystępowały jedynie do egzaminu ustnego). czytaj dalej…

Nowe pytania testowe w aplikacji TestMe!

pytania testowe uprawnienia budowlanePytania testowe w bazie aplikacji TestMe! Uprawnienia Budowlane są na bieżąco aktualizowane i co pewien czas uzupełniane o nowe. W dzisiejszym dniu zasób pytań wzbogacony został o kolejne 100 – głównie dotyczą one ustawy Prawo Budowlane. Część z tych pytań pochodzi od użytkowników programu, którzy przesłali nam te, które nie zawarte były w bazie, a pojawiły się na egzaminie w poprzedniej sesji egzaminacyjnej. czytaj dalej…

Wykaz przepisów na egzamin na uprawnienia budowlane – maj 2016.

egzamin na uprawnienia budowlane W dniu 19 lutego 2016 na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa opublikowany został wykaz ustaw i rozporządzeń regulujących proces budowlany, których znajomość obowiązywać będzie na egzaminie na uprawnienia budowlane w maju 2016 roku. W spisie wyszczególnione zostało, które z aktów prawnych należy znać w stopniu dokładnym, a które w stopniu ogólnym, oczywiście w zależności od specjalności techniczno-budowlanej, z której kandydat zdaje egzamin na uprawnienia. W opublikowanym wykazie znajdują się 164 ustawy i rozporządzenia. Obowiązujący na majowym egzaminie wykaz można pobrać ze strony PIIB a także klikając na obrazek poniżej. czytaj dalej…

Uprawnienia budowlane 2016. Aktualizacja ustaw.

W dniu 10.02.2016 zaktualizowano akty prawne wymagane na egzamin na uprawnienia budowlane 2016, dostępne na stronie uprawnieniabudowlane.info. Obecnie, po zarejestrowaniu się w aplikacji TestMe! do pobrania dostępne są ustawy i rozporządzenia wg. listy opublikowanej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa przed egzaminem listopadowym w roku 2015. czytaj dalej…

Uprawnienia budowlane 2016. Terminy egzaminów.

uprawnienia budowlane 500 pytanWg. informacji umieszczonej na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa egzamin pisemny w wiosennej (XXVII), odbędzie się 20 maja, a egzamin pisemny w sesji jesiennej (XXVIII) rozpocznie się 18 listopada 2016 roku we wszystkich Okręgowych Komisjach. Terminy egzaminów ustnych ustalane i ogłaszane są przez poszczególne Okręgowe Izby Inżynierów. czytaj dalej…

Uprawnienia budowlane listopad 2015. Podsumowanie wyników sesji.

Uprawnienia budowlane. Podsumowanie sesji.Z początkiem stycznia 2016 roku w wielu okręgowych izbach odbywały się uroczystości wręczania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. Wnioski o przystąpienie do egzaminu na uprawnienia budowlane w XXVI sesji egzaminacyjne złożyło 2838 osób, zatem przeszło 1200 mniej niż w przypadku sesji majowej tego samego roku.

Egzamin na uprawnienia budowlane odbył się 20 listopada 2015 roku. Do testu przystąpiło wiele osób uprzednio zakwalifikowanych, które przełożyły termin egzaminu oraz osoby, które poprawiały wynik egzaminu pisemnego. Około 88% zdających test uzyskało pozytywny wynik i mogło przystąpić do egzaminu ustnego. Do grupy tej dołączyły także 514 osób, które poprawiały egzamin ustny z poprzednich sesji. czytaj dalej…

Egzamin na uprawnienia budowlane 2015 – podsumowanie sesji majowej, termin sesji listopadowej.

Egzamin na uprawnienia budowlane 2015Do wiosennego egzaminu na uprawnienia budowlane w 2015 roku przystąpiło w kraju 4073 osoby. Najwięcej osób przystąpiło do egzaminu pisemnego w Mazowieckiej OIIB (573), następnie w Małopolskiej OIIB (510), Śląskiej (459) oraz Wielkopolskiej (310).

Egzamin pisemny odbywał się 15 maja 2015 we wszystkich 16 okręgowych izbach inżynierów budownictwa. Pozytywny wynik egzaminu pisemnego uzyskały czytaj dalej…