Egzamin na uprawnienia budowlane 2018 – statystyki.

uprawnienia budowlane

W poniedziałek 07 stycznia 2019 Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała podsumowanie rezultatów XXXII sesji egzaminacyjnej, której egzaminy odbyły się w listopadzie 2018 roku. Zgodnie z ogłoszonymi wynikami, w sesji jesiennej egzamin pomyślnie zaliczyło 2581 osób, które wezmą udział w uroczystościach wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.

Egzamin i liczba kandydatów

Do pisemnej części egzaminu zakwalifikowano 3846 kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane, wśród nich znalazło się 968 osób, które nie zdały egzaminu w sesjach poprzednich. PIIB podkreśla, że do tej sesji złożono 2960 nowych wniosków o przystąpienie do egzaminu. Z częścią ustną natomiast zmierzyło się 3471 osób, wliczając w to kandydatów zdających w trybie poprawkowym.

Statystyki

Wg statystyk podanych przez PIIB zdawalność pisemnego egzaminu wyniosła 79%, natomiast egzaminu ustnego ponad 74%. Finalnie sesja jesienna wyłoniła 2581 osób, które uzyskały uprawnienia budowlane. Przyrównując to do całkowitej liczby 3846 osób zakwalifikowanych do egzaminu, otrzymujemy zdawalność na poziomie 67%. Wynika z tego, że egzamin powtórzyć będzie musiało 1265 osób.

Największą liczbę decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych przyznano w następujących Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa:

  • Mazowieckiej – 382
  • Małopolskiej – 275
  • Śląskiej – 264
  • Wielkopolskiej – 220
  • Dolnośląskiej – 215

Niestety w tym roku PIIB nie podzieliła się danymi odnośnie statystyk zdawalności dla poszczególnych specjalności budowlanych. Należy jednak zakładać, że kolejność ze względu na liczbę osób zdających, pozostaje taka sama jak w poprzednich sesjach egzaminacyjnych.

Według informacji podanej przez PIIB, w ciągu ostatnich 15 lat nadano już 69969 uprawnień budowlanych.

Gratulujemy pomyślnie zdanych egzaminów!

Oryginalny artykuł podsumowujący minioną sesję egzaminacyjną możesz przeczytać tutaj.


Frazy kluczowe dla artykułu:
uprawnienia budowlane 2018, podsumowanie wyników egzaminu na uprawnienia budowlane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *