Program do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane – „TestMe! Uprawnienia Budowlane”

Test me! Uprawnienia Budowlane – program do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane

Uzyskanie dostępu do aplikacji testowej „Test me! Uprawnienia Budowlane” możliwe jest po dokonaniu bezpłatnej rejestracji.

Zarejestrowany użytkownik otrzymuje dostęp do pełnej funkcjonalności programu z podstawową bazą pytań testowych.

Dostęp do pełnej bazy pytań testowych (ponad 2560 pytań) możliwy jest po nabyciu konta Premium.


Rejestracja w programie

program uprawnienia budowlane

W formularzu rejestracyjnym podać należy:

1. Adres email, na który wysłana zostanie wiadomość potwierdzająca rejestrację i który służył będzie użytkownikowi jako login do programu.

2. Hasło użytkownika do logowania do programu.

3. Jednakowe hasło należy wpisać w obu polach.

4. Kod weryfikacyjny captcha widoczny powyżej pola tekstowego.

Po uzupełnieniu formularza wystarczy kliknąć przycisk „Utwórz”, a na podany email wysłany zostanie link aktywujący konto. Po kliknięciu w ten link można korzystać z konta w programie do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane Test me!. Proszę sprawdzić czy wiadomość z linkiem aktywacyjnym nie została zakwalifikowana przez skrzynkę pocztową jako SPAM!


Logowanie do programu

program do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane

W panelu logowania uzupełnić należy:

1. Jako login wpisać adres email użyty podczas rejestracji do programu.

2. Hasło użyte w trakcie rejestracji.

3. W przypadku zagubienia hasła lub chęci jego zmiany należy kliknąć link „Nie pamiętasz hasła?”.


Program do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane TestMe! – panel generowania testu

program do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane

Panel generowania testu jest przejrzysty i umożliwia użytkownikowi wiele możliwości w układaniu testów egzaminacyjnych.

Podczas definiowania testu zawsze należy rozpocząć od wyboru specjalności, rodzaju i zakresu uprawnień budowlanych [1 i 2]

Tryby testowe dostępne w programie TestMe! Uprawnienia Budowlane są następujące:

I. Test egzaminacyjny [3] – Po wyborze specjalności [1] z listy rozwijanej (przykład 1 poniżej) oraz rodzaju i zakresu uprawnień budowlanych [2] aplikacja automatycznie dobiera czas trwania egzaminu oraz ilość pytań testowych wg. zasad obowiązujących na egzaminie państwowym.

Nie musisz robić nic więcej, wystarczy kliknąc przycisk „GENERUJ TEST” [9], a program przejdzie do panelu testowego.

II. Test z wybranych aktów prawnych [4] – zaznaczenie tej opcji pozwala użytkownikowi na wybranie z listy rozwijanej (przykład 2 poniżej) konkretnych aktów prawnych, z których ma być ułożony test egzaminacyjny. Wybór odbywa się poprzez zaznaczenia okienka znajdującego się obok nazwy aktu prawnego.

Możliwy jest wybór 20 aktów prawnych za jednym razem.

Korzystając z tego trybu użytkownik ma także możliwość zdefiniowania ilości pytań w teście [7], a także wybrania opcji powtarzania pytań, na które udzielono błędnej odpowiedzi do skutku [8].

Po zdefiniowaniu wszystkich parametrów należy kliknąć przycisk „GENERUJ TEST” [9]

III. Test tematyczny [5] – po wybraniu tej opcji użytkownik może wygenerować test z aktów prawnych przyporządkowanych do 9 działów tematycznych (przykład 3 poniżej):

  • Prawo budowlane i przepisy związane,
  • Warunki techniczne,
  • Kodeks Cywilny, Kodeks Pracy, Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  • BHP, przepisy przeciw pożarowe, przepisy dotyczące dozoru technicznego,
  • Geodezja,
  • Wyroby budowlane, aprobaty, normalizacja,
  • Sieci,
  • Ochrona środowiska,
  • Pozostałe.

Korzystając z tego trybu użytkownik, tak jak poprzednio, ma możliwość zdefiniowania ilości pytań w teście [7], a także wybrania opcji powtarzania pytań, na które udzielono błędnej odpowiedzi do skutku [8].

Po zdefiniowaniu wszystkich parametrów należy kliknąć przycisk „GENERUJ TEST” [9]

IV. Test z pytań, na które udzielono błędnej odpowiedzi [6] – tryb ten zapamiętuje 200 ostatnich pytań testowych, na które użytkownik
udzielił błędnej odpowiedzi.

Opcja bardzo przydatna podczas utrwalania pytań, z którymi mamy problem. Użytkownik nie musi przechodzić przez wszystkie pytania egzaminacyjne – może powtórzyć jedynie te, które sprawiają trudność.

Korzystając z tego trybu użytkownik ma również możliwość zdefiniowania ilości pytań w teście [7], a także wybrania opcji powtarzania pytań, na które udzielono błędnej odpowiedzi do skutku [8].

Po zdefiniowaniu wszystkich parametrów należy kliknąć przycisk „GENERUJ TEST” [9]


Wybór specjalności – przykład 1

program do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane


Wybór testu z konkretnych aktów prawnych – przykład 2

program do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane


Wybór testu tematycznego – przykład 3

egzamin na uprawnienia budowlane


Panel testowy w programie do nauki do egzaminu na uprawnienia budowlane TestMe!

egzamin na uprawnienia budowlane

W panelu testowym mamy do dyspozycji następujące funkcjonalności (numerki odpowiadają tym na obrazkach):

1. Informacja o zalogowanym użytkowniku z możliwością wylogowania.
2. Dostęp do wszystkich aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane.
Dostęp do okna pomocy.
3. Graficzna wizualizacja zaawansowania testu i ilości prawidłowych odpowiedzi.
4. Przycisk „POPRZEDNIE” umożliwia powrót do pytań, na które już udzielono odpowiedzi.
5. Przycisk „NASTĘPNE” umożliwia przejście do kolejnego pytania.
6. Licznik czasu pozostałego do zakończenia testu.
7. Liczba pytań: na które odpowiedzieliśmy / całkowita liczba pytań w teście.
8. Akt prawny którego dotyczy pytanie.
9. Artykuł lub paragraf, danego Aktu Prawnego, do którego odnosi się pytanie.
10. Okno odpowiedzi – wybór odpowiedzi odbywa się poprzez kliknięcie na dane pole z odpowiedzią.
11. Skróty klawiszowe – podczas testu korzystać można ze skrótów klawiszowych – A,B,C lub 1,2,3 – wybór odpowiedzi; strzałka w prawo –
następne pytanie; strzałka w lewo – poprzednie pytanie.
12. Przycisk „KONIEC” – po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania testowe klikamy ten przycisk, aby przejść do podsumowania testu.
13. Po wybraniu błędnej odpowiedzi tło wybranego pola zmienia się na kolor czerwony, a tło pola prawidłowej odpowiedzi na kolor zielony.
14. Po wybraniu prawidłowej odpowiedzi tło wybranego pola zmienia się na kolor zielony.

program do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane


Program do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane TestMe! – podsumowanie testu

egzamin na uprawnienia budowlane

Po zakończeniu testu i kliknięciu przycisku „KONIEC” program przenosi nas do okna podsumowania testu programu TestMe!

Zawartość tego okna to:

1. Graficzne podsumowanie testu wraz z informacją o wyniku ZALICZONY/NIEZALICZONY.

2. Przycisk „Następny test z tego samego zakresu” – użycie tej opcji generuje test zdefiniowany według takich samych parametrów jak test ostatni.

3. Przycisk „Powtórz pytania, na które udzielono błędnej odpowiedzi” – skorzystanie z tego przycisku generuje test, w którego skład wchodzą pytania, na które użytkownik źle odpowiedział podczas wypełniania ostatniego testu.

Opcja ta pozwala zaoszczędzić dużo czasu, dzięki powtarzaniu jedynie tych pytań, które sprawiają użytkownikowi trudność.

4.Przycisk „Nowy test” – użycie powoduje przejście do panelu generowania testu.


W wykazie aktów prawnych publikowanym przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa pojawia się zwrot „ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego”. Aplikacja nie uwzględnia różnic pomiędzy znajomością ogólna a szczegółową przepisów, gdyż ciężko stwierdzić, co autorzy mają na myśli pisząc „znajomość ogólna”. Działając w myśl „lepiej więcej niż mniej”, pytania z aktów prawnych, których wymagana jest ogólna znajomość, dołączane są w całości do testów egzaminacyjnych w poszczególnych specjalnościach. Algorytm losujący pytania do testu egzaminacyjnego dobiera je ze wszystkich dostępnych aktów prawnych, odpowiednich dla danej specjalności, wg wykazu ustaw i rozporządzeń publikowanego przez Izbę. Kryterium losowania pytań zakłada powtarzalność max. 20% pytań w kolejno układanych testach egzaminacyjnych.

Program do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane TestMe! pozwala na definiowanie testów na wiele różnych sposobów. Poza tym obsługa jest banalnie prosta i intuicyjna. Korzystając ze wszystkich możliwości programu podniesiesz swoje szanse na zdanie egzaminu pisemnego.

TestMe! Uprawnienia Budowlane 2019


Frazy przydatne przy wyszukiwaniu tego artykułu:
program do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane, program do nauki do egzaminu na uprawnienia budowlane, uprawnienia budowlane egzamin, uprawnienia budowlane 2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *