Podsumowanie majowej sesji egzaminacyjnej ’16.

uprawnień budowlanychWedług informacji opublikowanej przez Polska Izbę Inżynierów Budownictwa w czasie XXVII sesji egzaminacyjnej, próbę zdobycia uprawnień budowlanych pozytywnie przeszło 2818 osób.

XXVII sesja egzaminacyjna w liczbach kształtuje się następująco:
Złożonych zostało 3339 nowych wniosków, z czego 97,7% zostało pozytywnie zakwalifikowanych.
Do części testowej egzaminu przystąpiło 3649 osób.
Do egzaminu ustnego przystąpiło również w sumie 3649 kandydatów (wliczając osoby, które przystępowały jedynie do egzaminu ustnego).
Egzamin pisemny zakończył się wynikiem pozytywnym dla ok 86% uczestników.
Egzamin ustny pomyślnie zdało ok. 76% kandydatów.
Podsumowując – 1326 ze wszystkich zdających będzie musiała powtórzyć egzamin, uzyskując w tej sesji wynik negatywny.

Jak zawsze, najwięcej uprawnień budowlanych przyznanych zostało inżynierom w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Poniżej znajduje się zestawienie dla wszystkich specjalności:
•    konstrukcyjno-budowlana – 1265,
•    instalacyjna sanitarna – 573,
•    instalacyjna elektryczna – 391,
•    inżynieryjna drogowa – 288,
•    inżynieryjna mostowa – 127,
•    inżynieryjna kolejowa obiekty – 80,
•    inżynieryjna hydrotechniczna – 45,
•    instalacyjna telekomunikacyjna – 29,
•    inżynieryjna kolejowa sterowanie ruchem kolejowym – 20,

Najwięcej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych przyznano w Mazowieckiej OIIB – niespełna 390, potem w Małopolskiej   OIIB – niespełna 350 oraz w Śląskiej OIIB – niespełna 250.

Składamy gratulacje wszystkim, którzy zdali egzamin i życzymy powodzenia tym, którzy będą musieli podejść no niego ponownie w listopadowej sesji egzaminacyjnej.


Frazy kluczowe dla artykułu:
uprawnienia budowlane 2016, podsumowanie wyników egzaminu na uprawnienia budowlane.

One thought on “Podsumowanie majowej sesji egzaminacyjnej ’16.

  1. Czy ktoś wie jaka była zdawalność w poszczególnych izbach lub całym kraju w branży telekomunikacyjnej. W podkarpackiej zdawalność 0%. W moim teście na 30 pytań 2 spoza wymaganego zakresu, 4 ze znajomości ogólnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *