Uprawnienia budowlane 2016. Terminy egzaminów.

uprawnienia budowlane 500 pytanWg. informacji umieszczonej na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa egzamin pisemny w wiosennej (XXVII), odbędzie się 20 maja, a egzamin pisemny w sesji jesiennej (XXVIII) rozpocznie się 18 listopada 2016 roku we wszystkich Okręgowych Komisjach. Terminy egzaminów ustnych ustalane i ogłaszane są przez poszczególne Okręgowe Izby Inżynierów.

Podczas egzaminu na uprawnienia w roku 2016, inżynierowie zdawać będą na uprawnienia budowlane w dziesięciu następujących kategoriach:

• architektoniczna,
• konstrukcyjno-budowlana,
• inżynieryjna drogowa,
• inżynieryjna mostowa,
• inżynieryjna kolejowa,
• inżynieryjna hydrotechniczna,
• inżynieryjna wyburzeniowa
• instalacyjna telekomunikacyjna,
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Na stronie można znaleźć informacje na temat kierunków studiów po jakich kandydat może ubiegać się o uprawnienia budowlane, wymaganą praktykę zawodową oraz zakresy uprawnień budowlanych. Informacje te opracowane zostały na podstawie „Rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju z 11 września 2014, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie”. Znajdziesz je w artykule: Uprawnienia budowlane – odpowiednie wykształcenie.

Przypominamy, że po rejestracji w aplikacji TestMe! otrzymasz dostęp do ustaw i rozporządzeń obowiązujących na egzaminie na uprawnienia budowlane.

One thought on “Uprawnienia budowlane 2016. Terminy egzaminów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *