Nowe pytania testowe na egzamin na uprawnienia budowlane 2019.

Egzamin na uprawnienia budowlane

Pytania testowe na egzamin na uprawnienia budowlane to podstawowy zasób naszej aplikacji TestMe!. Jak wspominaliśmy wcześniej, pracujemy nad wzbogaceniem zasobów bazy danych pytań testowych na egzamin na uprawnienia budowlane w aplikacji „TestMe!”. Kilka dni temu miała miejsce kolejna aktualizacja zawartości bazy pytań oferowanej przez aplikację, polegająca na dodaniu do niej całkiem nowych 200 pytań testowych.

Część pytań pochodzi od naszych użytkowników i stanowi zestaw pojawiający się na egzaminach w zeszłym roku. Druga część pytań natomiast, są to pytania autorskie ułożone w oparciu o paragrafy ustaw i rozporządzeń których znajomość wymagana jest przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa na egzaminie na uprawnienia budowlane.

Dodane do aplikacji pytania wchodzą w zakres następujących aktów prawnych:

  • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  • Rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.
  • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.
  • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.
  • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Obecnie pytania testowe na egzamin na uprawnienia budowlane w aplikacji TestMe! obejmują między innymi:

  • ponad 550 pytań testowych z Ustawy Prawo Budowlane,
  • ponad 500 pytań z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  • ponad 700 pytań z pozostałych warunków technicznych które wymaga Izba Inżynierów na egzaminie,
  • ponad 650 pytań z pozostałych aktów prawnych.

Przerobienie pytań znajdujących się w aplikacji w znacznym stopniu zwiększa szansę na zdanie egzaminu na uprawnienia, zachęcamy więc do jej przetestowania. Dostęp do podstawowej bazy 100 pytań testowych otrzymasz zaraz po dokonaniu rejestracji w programie. Rejestracji możesz dokonać klikając baner poniżej.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie uprawnienia-budowlane-testy-x.jpg

Rejestracja w programie jest oczywiście bezpłatna. Po przetestowaniu jego funkcjonalności, sam/sama zdecydujesz czy chcesz wykupić konto Premium i przygotowywać się egzaminu na uprawnienia budowlane z wykorzystaniem naszego programu.

Frazy kluczowe: pytania testowe na egzamin na uprawnienia budowlane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *