Testy na uprawnienia budowlane 2019 – przykładowe pytania testowe – przepisy BHP.

 

testy na uprawnienia budowlane 2019 – przykładowe pytania – przepisy BHP.

Egzamin na uprawnienia budowlane już niedługo. Poniżej znajdziesz pytania testowe, które pojawiały się już na egzaminach w latach poprzednich. Być może pojawią się również na egzaminie w roku 2019?

Przykładowe pytania na testy na uprawnienia budowlane 2019.

Zakres pytań obejmuje Dz.U.03.169.1650 – w sprawie ogólnych przepisów BHP.

1. Środowisko pracy to warunki środowiska materialnego, w których odbywa się proces pracy, określony:

A. czynnikami niebezpiecznymi.
B. czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi.
C. czynnikami psychofizycznymi.


2. W szatni podstawowej, w miejsce szatni odzieży własnej i szatni odzieży roboczej, powinno przypadać wolnej powierzchni podłogi na każdego użytkownika szatni co najmniej:

A. 0,4 m2
B. 0,5 m2
C. 0,6 m2

3. Prace spawalnicze prowadzone w toku robót remontowo-budowlanych powinny być podjęte dopiero przy uzyskaniu pisemnego pozwolenia, wydanego w określonym trybie. Kto ustala tryb wydania pozwoleń?

A. Pracodawca
B. Kierownik budowy
C. Autoryzowany zakład spawalniczy

4. W celu zasygnalizowania niebezpieczeństwa mogą być stosowane łącznie:

A. sygnały świetlne i sygnały dźwiękowe
B. sygnały dźwiękowe i komunikaty słowne
C. sygnały świetlne i sygnały umowne

5. W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, lecz nie niższą niż:

A. 14 st. C
B. 10 st. C
C. 5 st. C

6. W pomieszczeniach szatni odzieży własnej pracowników powinno przypadać wolnej powierzchni podłogi, na każdego pracownika korzystającego z tej szatni, co najmniej:

A. 0,3 m2
B. 0,4 m2
C. 0,5 m2

7. Bezpieczne dojście do stanowisk pracy powinno mieć na całej długości wysokość w świetle nie mniejszą niż:

A. 1,70 m.
B. 2,50 m.
C. 2,00 m.

8. Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, określone w ogólnych przepisach BHP, jako prace szczególnie niebezpieczne, powinny być, z pewnymi wyjątkami, wykonywane co najmniej przez:

A. 2 osoby
B. 3 osoby
C. 4 osoby

9. Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom wody do picia. Miejsca czerpania wody powinny się znajdować nie dalej niż:

A. 50 m
B. 60 m
C. 75 m

10. Balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszcza się na wysokości co najmniej:

A. 1,0 m.
B. 1,1 m.
C. 1,5 m.

11. Środki ochrony zbiorowej w rozumieniu przepisów bhp to:

A. sprzęt przed upadkiem z wysokości.
B. środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi i pojedynczych osób, będące rozwiązaniami technicznymi.
C. osłony na ruchomych częściach maszyn i urządzeń.

12. Praca na wysokości to praca wykonywana na konstrukcji znajdującej się na wysokości co najmniej:

A. 1,0 m.
B. 2,0 m.
C. 3,0 m.


Testy na uprawnienia budowlane 2019 – poprawne odpowiedzi na powyższe pytania egzaminacyjne:

1. B. czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi.
2. B. 0,5 m2
3. A. Pracodawca
4. A. sygnały świetlne i sygnały dźwiękowe
5. A. 14 st. C
6. A. 0,3 m2
7. C. 2,00 m.
8. A. 2 osoby
9. C. 75 m
10. B. 1,1 m.
11. B. środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi i pojedynczych osób, będące
rozwiązaniami technicznymi.
12.A. 1,0 m.


Frazy przydatne przy wyszukiwaniu informacji w tym temacie:

testy na uprawnienia budowlane 2019, egzamin na uprawnienia budowlane 2019 pytania testowe, pytania egzaminacyjne, egzamin na uprawnienia budowlane 2019,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *