Testy na uprawnienia budowlane 2019 – przykładowe pytania testowe – przepisy BHP.

 

testy na uprawnienia budowlane 2019 – przykładowe pytania – przepisy BHP.

Egzamin na uprawnienia budowlane już niedługo. Poniżej znajdziesz pytania testowe, które pojawiały się już na egzaminach w latach poprzednich. Być może pojawią się również na egzaminie w roku 2019?

Przykładowe pytania na testy na uprawnienia budowlane 2019.

Zakres pytań obejmuje Dz.U.03.169.1650 – w sprawie ogólnych przepisów BHP.

1. Środowisko pracy to warunki środowiska materialnego, w których odbywa się proces pracy, określony:

A. czynnikami niebezpiecznymi.
B. czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi.
C. czynnikami psychofizycznymi.


2. W szatni podstawowej, w miejsce szatni odzieży własnej i szatni odzieży roboczej, powinno przypadać wolnej powierzchni podłogi na każdego użytkownika szatni co najmniej:

A. 0,4 m2
B. 0,5 m2
C. 0,6 m2

3. Prace spawalnicze prowadzone w toku robót remontowo-budowlanych powinny być podjęte dopiero przy uzyskaniu pisemnego pozwolenia, wydanego w określonym trybie. Kto ustala tryb wydania pozwoleń?

A. Pracodawca
B. Kierownik budowy
C. Autoryzowany zakład spawalniczy

4. W celu zasygnalizowania niebezpieczeństwa mogą być stosowane łącznie:

A. sygnały świetlne i sygnały dźwiękowe
B. sygnały dźwiękowe i komunikaty słowne
C. sygnały świetlne i sygnały umowne

5. W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, lecz nie niższą niż:

A. 14 st. C
B. 10 st. C
C. 5 st. C

6. W pomieszczeniach szatni odzieży własnej pracowników powinno przypadać wolnej powierzchni podłogi, na każdego pracownika korzystającego z tej szatni, co najmniej:

A. 0,3 m2
B. 0,4 m2
C. 0,5 m2

7. Bezpieczne dojście do stanowisk pracy powinno mieć na całej długości wysokość w świetle nie mniejszą niż:

A. 1,70 m.
B. 2,50 m.
C. 2,00 m.

8. Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, określone w ogólnych przepisach BHP, jako prace szczególnie niebezpieczne, powinny być, z pewnymi wyjątkami, wykonywane co najmniej przez:

A. 2 osoby
B. 3 osoby
C. 4 osoby

9. Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom wody do picia. Miejsca czerpania wody powinny się znajdować nie dalej niż:

A. 50 m
B. 60 m
C. 75 m

10. Balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszcza się na wysokości co najmniej:

A. 1,0 m.
B. 1,1 m.
C. 1,5 m.

11. Środki ochrony zbiorowej w rozumieniu przepisów bhp to:

A. sprzęt przed upadkiem z wysokości.
B. środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi i pojedynczych osób, będące rozwiązaniami technicznymi.
C. osłony na ruchomych częściach maszyn i urządzeń.

12. Praca na wysokości to praca wykonywana na konstrukcji znajdującej się na wysokości co najmniej:

A. 1,0 m.
B. 2,0 m.
C. 3,0 m.


Testy na uprawnienia budowlane 2019 – poprawne odpowiedzi na powyższe pytania egzaminacyjne:

1. B. czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi.
2. B. 0,5 m2
3. A. Pracodawca
4. A. sygnały świetlne i sygnały dźwiękowe
5. A. 14 st. C
6. A. 0,3 m2
7. C. 2,00 m.
8. A. 2 osoby
9. C. 75 m
10. B. 1,1 m.
11. B. środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi i pojedynczych osób, będące
rozwiązaniami technicznymi.
12.A. 1,0 m.


Frazy przydatne przy wyszukiwaniu informacji w tym temacie:

testy na uprawnienia budowlane 2019, egzamin na uprawnienia budowlane 2019 pytania testowe, pytania egzaminacyjne, egzamin na uprawnienia budowlane 2019,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *