Pisemny egzamin na uprawnienia budowlane.

Pisemny egzamin na uprawnienia budowlaneW artykule poniżej znajdziesz informacje na tematy: Jak wygląda testowy / pisemny egzamin na uprawnienia budowlane? Jak jest zorganizowany? Ile pytań jest na egzaminie pisemnym w zależności od jego zakresu i ile czasu mają kandydaci na udzielenie odpowiedzi?

Osoby ubiegające się o uprawnienia budowlane w każdej ze specjalności, muszą zmierzyć się z egzaminem pisemnym zanim dopuszczone zostaną do egzaminu ustnego.

Egzamin pisemny na uprawienia budowlane to nic innego jak test pojedynczego wyboru. Do każdego z pytań testowych przypisane są trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Pytania testowe pochodzą z bazy pytań Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i obejmują zakres ustaw i rozporządzeń, których znajomość wymagana jest na egzaminach w danym roku. Zawartość bazy pytań testowych stanowi tajemnicę i nie jest podawana do wiadomości publicznej, co jest oczywiście zrozumiałe.

Lista aktów prawnych, których znajomość wymagana jest na pisemnym i ustnym egzaminie na uprawnienia budowlane ogłaszany jest przez Polska Izbę Inżynierów Budownictwa na początku każdego roku i można ją pobrać ze strony PIIB:

Szczegółowy wykaz przepisów obowiązujących na egzaminie na uprawnienia budowlane.

W zależności od tego jaki rodzaj i zakres uprawnień budowlanych interesuję danego kandydata, test zawierał będzie różną liczbę pytań według zestawienia poniżej:

I. Pisemny egzamin na uprawnienia budowlane bez ograniczeń.

Wszystkie specjalności, łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi:

90 pytań testowych,

w tym:

 • 63 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 • 18 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;
 • 9 pytań z postępowania administracyjnego.

Czas trwania egzaminu – 135 minut.
Do zdania egzaminu potrzeba 68 poprawnych odpowiedzi.

II. Pisemny (testowy) egzamin na uprawnienia budowlane bez ograniczeń.

Osobno do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi:

75 pytań testowych,

w tym:

 • 53 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 • 15 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;
 • 7 pytań z postępowania administracyjnego.

Czas trwania egzaminu – 115 minut.
Do zdania egzaminu potrzeba 57 poprawnych odpowiedzi.

III. Pisemny egzamin na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie.

Wszystkie specjalności, łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi:

60 pytań testowych,

w tym:

 • 42 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 • 12 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;
 • 6 pytań z postępowania administracyjnego.

Czas trwania egzaminu – 90 minut.
Do zdania egzaminu potrzeba 45 poprawnych odpowiedzi.

IV. Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie.

Osobno do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi:

45 pytań testowych,

w tym:

 • 32 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 • 9 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;
 • 4 pytania z postępowania administracyjnego.

Czas trwania egzaminu – 70 minut.
Do zdania egzaminu potrzeba 34 poprawnych odpowiedzi.

V. Pisemny (testowy) egzamin na uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza:

45 pytań testowych,

w tym:

 • 32 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 • 9 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;
 • 4 pytania z postępowania administracyjnego.

Czas trwania egzaminu – 70 minut.
Do zdania egzaminu potrzeba 34 poprawnych odpowiedzi.

VI. Ilościowy dobór pytań do pisemnego egzaminu na uprawnienia budowlane przyjęto na podstawie założeń przedstawionych poniżej:

30 % – 35 % z zakresu ustawy – Prawo budowlane i przepisów wydanych na
jej podstawie z wyłączeniem przepisów techniczno-budowlanych,
25 % – 30 % z przepisów techniczno – budowlanych,
20 % – 30 % z zakresu specjalności,
5 % – 10 % z zakresu przepisów związanych (pokrewnych),
5 % – 10 % z zakresu KPA.

Pomimo, że testowy egzamin na uprawnienia budowlane uważany jest za łatwiejszy (w stosunku do egzaminu ustnego), należy dobrze się do niego przygotować. Trzeba pamiętać, że pytania testowe układane są w oparciu o ponad 160 ustaw i rozporządzeń, więc jest to bardzo rozległy materiał.

Dlatego warto, podczas przygotowań do pisemnego egzaminu na uprawnienia budowlane, zarejestrować się w programie TestMe! i skorzystać z bogatej bazy pytań testowych w nim zawartej. Rejestracja zajmuję chwilkę, wystarczy że klikniesz w banner poniżej

uprawnienia budowlane egzamin pisemny

lub w menu po prawej stronie i będziesz postępował zgodnie ze wskazówkami. Powodzenia na egzaminie!


Frazy przydatne do wyszukiwania informacji na omawiany temat:

pisemny egzamin na uprawnienia budowlane, testowy egzamin na uprawnienia budowlane, uprawnienia budowlane test egzaminacyjny

2 thoughts on “Pisemny egzamin na uprawnienia budowlane.

 1. No ten zakres zmian w ustawie deregulacyjnej to chyba nie jest najlepszy pomysł. Szczególnie jeśli chodzi o zmniejszenie praktyki do uprawnień budowlanych projektowych. Ciekaw jestem jak to będzie funkcjonowało z tymu umowami z uczelniemi.. Czarno to widzę na początku 😉

 2. No to juz wszystko wiem. Dzieki za pomocny artykul. Swoja droga ciekawe co sie zmieni w egzaminach na uprawnienia budowlane po wprowadzeniu nowej ustawy.. Oby na lepsze. Ale mysle ze egzaminy i tak zostana.. Pozdrawiam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *