Uprawnienia budowlane – rodzaje i specjalności.

Uprawnienia budowlane – rodzaje i specjalnościUprawnienia budowlane umożliwiają inżynierowi pełnienie samodzielnych funkcji technicznych takich jak np. Kierownik Budowy czy Projektant. Udzielane są w jednej z dziesięciu specjalności. W celu uzyskania uprawnień w danej specjalności, kandydat musi posiadać odpowiednie wykształcenie, wykazać się praktyką przy prowadzeniu robót na budowie lub przy sporządzaniu projektów, a następnie zdać egzamin państwowy ze znajomości przepisów i procesu budowlanego. Według ustawy Prawo Budowlane (PB) można zdobyć uprawnienia budowlane:

 • Do projektowania
 • Do kierowania robotami budowlanymi

Uprawnienia budowlane do projektowania umożliwiają (wg. PB):

 • projektowanie,
 • sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych,
 • sprawowanie nadzoru autorskiego,
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi umożliwiają (wg. PB):

 • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,
 • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
 • wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Specjalności w jakich udzielane są uprawnienia budowlane:

 • architektoniczna,
 • konstrukcyjno-budowlana,
 • inżynieryjna drogowa,
 • inżynieryjna mostowa,
 • inżynieryjna kolejowa,
 • inżynieryjna wyburzeniowa,
 • instalacyjna telekomunikacyjna,
 • instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • inżynieryjna hydrotechniczna.

W ramach specjalności mogą być wyodrębniane następujące specjalizacje techniczno-budowlane (wg. Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.)

1) konstrukcyjno – budowlana:

 • geotechnika,
 • obiekty budowlane budownictwa ogólnego,
 • obiekty budowlane budownictwa przemysłowego,
 • budowle wysokościowe,
 • obiekty budowlane na terenach wpływów górniczych,
 • rusztowania i deskowania wielofunkcyjne,

2) inżynieryjna hydrotechniczna:

 • śródlądowe budowle hydrotechniczne,
 • morskie budowle hydrotechniczne,
 • obiekty budowlane oczyszczalni wody i ścieków,
 • melioracje wodne,

3) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:

 • sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne i klimatyzacyjne,
 • sieci, instalacje i urządzenia gazowe,
 • sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne,

4) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:

 • sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45 kV,
 • sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w  elektrowniach jądrowych,
 • trakcje elektryczne.

Wg. „Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.” osoba ubiegająca się o uzyskanie specjalizacji techniczno-budowlanej powinna potwierdzić:
1) posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, w której wyodrębniono daną specjalizację;
2) odbycie, po uzyskaniu uprawnień budowlanych, pięcioletniej praktyki w zawodzie w ramach posiadanych uprawnień, o którą się ubiega, przy sporządzaniu projektów, w przypadku specjalizacji do projektowania, lub na budowie, w przypadku specjalizacji do kierowania robotami budowlanymi.


Frazy kluczowe przydatne przy wyszukiwaniu tego artykułu:

uprawnienia budowlane, specjalności uprawnień budowlanych, specjalizacje techniczno – budowlane.

18 thoughts on “Uprawnienia budowlane – rodzaje i specjalności.

 1. Witam,
  Mam do państwa pytanie :))
  Skończyłem studia na wydziale Górnictwo i Geologia o specjalizacji Budownictwo podziemne i ochrona powierzchni, czy mam prawo ubiegać się do jakichkolwiek uprawnień budowlanych? ( Jeżeli tak to jakich?)

 2. Czy mając uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń można projektować przepusty, podziemne przejścia dla pieszych, tunel (będące w zakresie dla uprawnień drogowych)

 3. czy majac uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi moge prowadzić budowe dwóch bliźników przekraczającyh 1000 m3 ( 2x 650 m3)

 4. Witam,

  Mam ukończone studia I stopnia inżynierskie budowlane.
  Jeśli posiadam już 1,5 roku doświadczenia na budowie w specjalizacji mostowej, a dalsza praktyka odbywała się kolejnictwie w firmie typu PKP itp. To ile potrzebuję przepracowanych lat w PKP, aby ubiegać się o uprawnienia mostowe do kierowania robotami. Bo wiem, że podobno praktyka jest wydłużona dwukrotnie, ale czy te 1.5 roku na budowie zmniejsza mi zdobywanie praktyki?

 5. Witam
  Czy posiadając uprawnienia wykonawcze konstrukcyjno- budowlane pełne mogę wykonywać przeglądy budynków, inwentaryzacje i charakterystyki cieplne budynków, adaptacje projektów do działki, projektowac przyłącza itp?
  Ewentualnie jakie dodatkowe usługi mogę świadczyć poza funkcja kierownika budowy czy inspektora nadzoru?
  Pozdrawiam

  • Posiadając uprawnienia budowlane wykonawcze zdecydowanie można wykonywać przeglądy budynków, inwentaryzacje i charakterystyki cieplne budynków. Do adaptacji projektów, projektów przyłączy czy ogólnie rzecz biorąc prac projektowych niezbędne są uprawnienia budowlane projektowe odpowiednie dla danej branży. Posiadając doświadczenie i ewentualnie dodatkowe wykształcenie można pełnić właściwie wszystkie funkcje techniczno-kierownicze na kontrakcie budowlanym (od inżyniera budowy, przez koordynatora robót, planistę, kosztorysanta, szefa danych zespołów, po dyrektora kontraktu). Właściwie wszystko zależy od doświadczenia i od obranej ścieżki rozwoju.

  • Przepraszam Marxin, masz uprawnienia i nie wiesz do czego? Lepiej może skup się na tym co robisz. Jeśli masz tylko wykonawcze, to nie możesz projektować, pozostałe rzeczy możesz robić. Oprócz tego zazwyczaj jest jeszcze uprawnienie do nadzorowania wytwarzania wyrobów budowlanych – ale to musisz dokładnie doczytać na drugiej stronie swoich uprawnień. A poprawiając admina inżynier budowy, koordynator robót, planista, kosztorysant oraz cały managment na prezesie kończąc nie muszą mieć żadnych uprawnień, idąc tym torem rozumowania można byłoby jeszcze dołożyć do tej wyliczanki murarza, tynkarza, zbrojarza, dekarza, cieślę…

 6. Dzień dobry,
  Mam pytanie odnośnie samych uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
  Nigdzie nie mogłem znaleźć konkretnego opisu tego typu uprawnień, co po tym można robić, a co nie.

  Uzyskując takie uprawnienia można projektować wszystkie obiekty zaczynając od domów jednorodzinnych, po wielkokubaturowe budowle? prowadzić adaptacje projektów, itp, dobrze rozumiem?

  • Po uzyskaniu tego typu uprawnień budowlanych, w danej specjalności, jest Pan uprawniony do pełnienia funkcji projektanta w tej specjalności i projektować różne, zarówno proste jak i złożone konstrukcje. Wszystko natomiast zależy od doświadczenia. Inwestor często zastrzega sobie jaki poziom doświadczenia powinien mieć projektant żeby mógł w ogóle startować w przetargu na daną robotę. Także zdany egzamin na uprawnienia budowlane to dopiero początek drogi, potem trzeba jeszcze sporo się nauczyć.

   • Jak to wygląda w praktyce w związku z projektem budowlanym lub zgłoszeniowym? Czy w praktyce osoba posiadająca uprawnienia nieograniczone do projektowania konstr-bud może wykonać projekt budowlany czy z racji związku z architekturą zawsze taki projekt może wykonać tylko osoba z uprawnieniami architektonicznymi? (co za tym idzie czy architekt może sam bez pomocy projektanta konstr-bud może złożyć w urzędzie projekt budowlany? Czy są sytuacje kiedy projektant konstrukcji może bez udziału architekta złożyć w urzędzie projekt budowlany lub projekt zgłoszeniowy?

    Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.

  • Wszystko zależy od Izby. Czasem to przechodzi czasem nie. Dla własnego spokoju lepiej tego nie uwzględniać składając papiery na egzamin na uprawnienia budowlane. Znane są jednak przypadki gdzie to przeszło. Wszystko zależy od skrupulatności sprawdzającego. Oczywiście mowa o zwolnieniu tygodniowym, dwutygodniowym, a nie półrocznym 😉

 7. Witam. Czy po ukończeniu specjalności Technologia i organizacja budownictwa mogę ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń?

  • Tak, może Pan ubiegać się o uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń. Specjalność w której będzie Pan ubiegał się o uprawnienia budowlane zależy od rodzaju praktyki budowlanej jaką będzie Pan odbywał (praca przy budowie budynków, mostów, itp.). Jeśli zdobędzie Pan wymaganą długość praktyki na budowie, pod okiem kierownika robót lub kierownika budowy dysponującego uprawnieniami do budowy mostów, a charakter pracy będzie polegał na budowie tych konstrukcji, to może Pan ubiegać się o uprawnienia w specjalności mostowej. Analogicznie w przypadku innych specjalności. Wszystko właściwie zależy od tego, co faktycznie będzie Pan budował. O to czy dany typ konstrukcji kwalifikuje się do danej specjalności dobrze pytać we właściwej dla siebie Izbie.

 8. Witam. Czy po specjalności technologia i organizacja budownictwa mogę ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczen ?

 9. Czy po specjalnosci na studiach Technologia organizacja i zarzadzanie w budownictwie uprawnienia robi sie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ?

  • Wykaz odpowiednich dla danej specjalności podaje ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w załączniku. Wskazuje ono wykształcenie na kierunku budownictwo jako odpowiednie do ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nie wspominając nic o specjalizacji. Wytyczne z tego rozporządzenia dostępne są również pod linkiem: uprawnienia budowlane wykształcenie. Składając dokumenty do postępowania kwalifikacyjnego załącza Pan zaświadczenie o odbytej praktyce i wykaz odbyt praktyki. Roboty w których Pan uczestniczył w trakcie praktyki będą decydować o tym czy Komisja zakwalifikuje Pana do egzaminu na uprawnienia, na które wniosek Pan złożył. Jeśli pracował Pan np. na budowach obiektów kubaturowych wówczas nie będzie problemu ze zdobyciem uprawnień konstrukcyjno-budowlanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *