Egzamin na uprawnienia budowlane 2015 – podsumowanie sesji majowej, termin sesji listopadowej.

Egzamin na uprawnienia budowlane 2015Do wiosennego egzaminu na uprawnienia budowlane w 2015 roku przystąpiło w kraju 4073 osoby. Najwięcej osób przystąpiło do egzaminu pisemnego w Mazowieckiej OIIB (573), następnie w Małopolskiej OIIB (510), Śląskiej (459) oraz Wielkopolskiej (310).

Egzamin pisemny odbywał się 15 maja 2015 we wszystkich 16 okręgowych izbach inżynierów budownictwa. Pozytywny wynik egzaminu pisemnego uzyskały 3523 osoby, czyli 86,5% zdających. Daje to wynik lepszy od uzyskanego w poprzedniej sesji egzaminacyjnej o ok. 8%. Egzamin na uprawnienia budowlane w czasie XXV sesji egzaminacyjnej zdało w sumie 3121 osób.

Najwięcej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wydano w Mazowieckiej OIIB (480), potem w Małopolskiej OIIB (371), następnie w Śląskiej OIIB (268) i w Wielkopolskiej OIIB (262).

Egzamin na uprawnienia budowlane w sesji XXVI odbędzie się w dniu 20 listopada 2015.

Więcej informacji na stronie PIIB – http://www.piib.org.pl .


Słowa kluczowe:
egzamin na uprawnienia budowlane 2015, wyniki egzaminu na uprawnienia budowlane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *