Uprawnienia budowlane egzamin – podsumowanie wyników sesji listopadowej 2014.

uprawnienia budowlane egzamin 20157 stycznia br. obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB. W czasie posiedzenia dyskutowano m.in. o przebiegu i wynikach jesiennej sesji egzaminacyjnej (2014) na uprawnienia budowlane przeprowadzonej zgodnie z nowymi wytycznymi ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

Wg danych przedstawionych przez PIIB, do egzaminu pisemnego XXIV sesji egzaminacyjnej zostały dopuszczone 3172 osoby, z tego do testu przystąpiło 2845 kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane. Test zdało 78,80% osób biorących w nim udział, czyli około 15% mniej w porównaniu z poprzednimi sesjami egzaminacyjnymi. Do egzaminu ustnego przystąpiło 2604 osób, zdało natomiast prawie 80%.

Przewodniczący KKK PIIB podkreślił w swojej wypowiedzi, że kandydaci biorący udział w egzaminie ustnym reprezentowali niesatysfakcjonujący poziom wiedzy praktycznej. Przyczyn takiej sytuacji należy doszukiwać się m.in. w zmniejszeniu czasu trwania praktyki zawodowej we wszystkich specjalnościach i w zakresach uprawnień budowlanych, szczególnie radykalnie zaś w przypadku uprawnień do projektowania bez ograniczeń do 1 roku z 2 lat czasu trwania praktyki projektowej, przez zapisy ustawy deregulacyjnej, która weszła w życie w 2014 r. Należy dodać, że w XXIV sesji egzaminacyjnej, zgodnie z zapisami ustawy deregulacyjnej, mogli brać udział także technicy oraz inżynierowie, absolwenci studiów I stopnia posiadający 3 – letnią praktykę, którzy starali się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi.

Podczas jesiennej sesji egzaminacyjnej zdecydowana większość kandydatów ubiegała się o pierwsze uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, natomiast mniej osób chciało rozszerzyć posiadane uprawnienia o nowy zakres bądź o specjalność pokrewną. Więcej informacji na stronie PIIB – http://www.piib.org.pl .


Słowa kluczowe:
uprawnienia budowlane egzamin, wyniki egzaminu na uprawnienia budowlane, egzamin na uprawnienia budowlane listopad 2014

One thought on “Uprawnienia budowlane egzamin – podsumowanie wyników sesji listopadowej 2014.

  1. Mam pytanie
    uzupełniam teraz zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej i mam taki problem, a więc inwestycja trwa 1,5 miesiąc czy niedziele też wliczam do czasu praktyk i czy urlop też wliczam do tego czasu(bo na pewno urlop trzeba wpisać)?? może to idiotyczne pytania, ale wole się upewnić

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *