Uprawnienia budowlane egzamin – podsumowanie wyników sesji listopadowej 2014.

uprawnienia budowlane egzamin 20157 stycznia br. obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB. W czasie posiedzenia dyskutowano m.in. o przebiegu i wynikach jesiennej sesji egzaminacyjnej (2014) na uprawnienia budowlane przeprowadzonej zgodnie z nowymi wytycznymi ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

Wg danych przedstawionych przez PIIB, do egzaminu pisemnego XXIV sesji egzaminacyjnej zostały dopuszczone 3172 osoby, z tego do testu przystąpiło 2845 kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane. Test zdało 78,80% osób biorących w nim udział, czyli około 15% mniej w porównaniu z poprzednimi sesjami egzaminacyjnymi. Do egzaminu ustnego przystąpiło 2604 osób, zdało natomiast prawie 80%.

Przewodniczący KKK PIIB podkreślił w swojej wypowiedzi, że kandydaci biorący udział w egzaminie ustnym reprezentowali niesatysfakcjonujący poziom wiedzy praktycznej. Przyczyn takiej sytuacji należy doszukiwać się m.in. w zmniejszeniu czasu trwania praktyki zawodowej we wszystkich specjalnościach i w zakresach uprawnień budowlanych, szczególnie radykalnie zaś w przypadku uprawnień do projektowania bez ograniczeń do 1 roku z 2 lat czasu trwania praktyki projektowej, przez zapisy ustawy deregulacyjnej, która weszła w życie w 2014 r. Należy dodać, że w XXIV sesji egzaminacyjnej, zgodnie z zapisami ustawy deregulacyjnej, mogli brać udział także technicy oraz inżynierowie, absolwenci studiów I stopnia posiadający 3 – letnią praktykę, którzy starali się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi.

Podczas jesiennej sesji egzaminacyjnej zdecydowana większość kandydatów ubiegała się o pierwsze uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, natomiast mniej osób chciało rozszerzyć posiadane uprawnienia o nowy zakres bądź o specjalność pokrewną. Więcej informacji na stronie PIIB – http://www.piib.org.pl .


Słowa kluczowe:
uprawnienia budowlane egzamin, wyniki egzaminu na uprawnienia budowlane, egzamin na uprawnienia budowlane listopad 2014

One thought on “Uprawnienia budowlane egzamin – podsumowanie wyników sesji listopadowej 2014.

  1. Mam pytanie
    uzupełniam teraz zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej i mam taki problem, a więc inwestycja trwa 1,5 miesiąc czy niedziele też wliczam do czasu praktyk i czy urlop też wliczam do tego czasu(bo na pewno urlop trzeba wpisać)?? może to idiotyczne pytania, ale wole się upewnić

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *