Książka praktyki zawodowej – co wpisywać?

książka praktyki zawodowej    Jaki jest temat artytkułu?

Od którego momentu uzupełniać książkę praktyki zawodowej? Jakie wpisy powinna zawierać książka praktyki zawodowej?

Podejście do egzaminu na uprawnienia budowlane możliwe jest wyłącznie po odbyciu praktyki zawodowej. Praktyka ta, to nic innego jak praca w miejscu, gdzie mamy bezpośrednią styczność z pracami projektowymi lub kierowaniem robotami budowlanymi. Obowiązki te muszą się odbywać, pod zwierzchnictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowalne w zakresie nieograniczonym, będącej czynnym członkiem samorządu zawodowego (wpisanej na listę członków samorządu zawodowego – Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa lub Okręgowa Izba Architektów).

Do dokumentacji praktyki, służy młodemu inżynierowi książka praktyki zawodowej. Dokonuje on w niej cotygodniowych wpisów, z opisem robót, przy realizacji, których brał udział.

Co dokładnie powinno znaleźć się w książce praktyki zawodowej?
Powinny być tam wyszczególnione roboty budowlane, w przypadku praktyki na budowie lub prace projektowe, w przypadku praktyki projektowej, w których osoba odbywająca praktykę brała bezpośredni udział.
Czynności te powinny być wypisywane z tygodnia na tydzień i potwierdzane, co najmniej raz w miesiącu  przez osobę nadzorującą praktykę. Książka praktyki zawodowej powinna również zawierać informację o obiekcie przy którym prowadzone były roboty, a także podaną jego lokalizację, inwestora i przeznaczenie.

W książce praktyki zawodowej można dokumentować praktykę odbytą po ukończeniu studiów, a także po ukończeniu III-go roku studiów ale z odliczeniem praktyki zawierającej się w programie studiów.

Może się zdarzyć, że praktyka zawodowa odbywała się w niepełnym wymiarze czasu pracy. W sytuacji takiej okres praktyki odnowanej w książce praktyki zawodowej ulega odpowiedniemu wydłużeniu. Wydłużenie to wynika z różnicy czasu w stosunku do praktyki odbywnej w pełnym wymiarze czasowym.

Czy roboty wykonywane na umowie o dzieło lub umowie o pracę mogą zostać udokumentowane w książce praktyki zawodowej?

Praca wykonywana w oparciu o umowę o dzieło lub umowę zlecenie także może zostać uznana jako praktyka zawodowa.
Jeżeli praca jest wykonywana wyłącznie na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, to pracę taką można zaliczyć maksymalnie w wymiarze 8 godzin dziennie. Także, książka praktyki zawodowej, może zawierać jedynie praktykę zawodową zdobytą podczas pracy na umowę zlecenie czy umowę o dzieło. W zawartych umowach należy określić pracochłonność w godzinach.
W tym aspekcie dobrze jest skontaktować się z właściwą dla siebie Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa i potwierdzić warunki honorowania praktyki odbytej na podstawie tych umów.

Praca na etacie + praca na umowę zlecenie (o dzieło), a książka praktyki zawodowej.
Pracując na etacie, można dodatkowo dokumentować w książce, praktykę odbywaną w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecania, ale tylko pod warunkiem, że obie praktyki będą miały inny zakres (jedna projektowanie, druga wykonawstwo) lub dotyczyć będą różnych specjalności. Równoległe dokumentownie praktyki z umowy o pracę (na pełnym etacie) i praktyki z umowy zlecenia lub umowy o dzieło, umożliwia zaliczenie praktyki w ramach tych dwóch ostatnich przypadków, maksymalnie w wymiarze 4 godzin dziennie.

Praca w organach nadzoru budowlanego a książka praktyki zawodowej?
Książka praktyki zawodowej może także zawierać wpisy obejmujące pracę w organach nadzoru budowlanego. Praca taka musi być związana z fachową oceną i rozwiązywaniem zagadnień technicznych, techniczno-organizacyjnych czy architektonicznych. Wykonywanie tego rodzaju czynności stanowić powinno minimum 50% okresu praktyki, która wymagana jest do uzyskania uprawnień budowlanych.

Praktyka w organach nadzoru budowlanego, w zależności od jej charakteru, może być zaliczana w poczet praktyki na budowie lub praktyki w projektowaniu.
W zależności od charakteru wykonywanej w organach nadzoru pracy, zaliczana jest ona do praktyki zawodowej projektowej lub wykonawczej.

Praktyka odbyta do dnia 11.09.2002 r. może być udokumentowana w formie zaświadczeń. Praktyka odbyta od dnia 11.09.2002 r. może być zaliczona, jeżeli jej dokumentację zawiera zarejestrowana książka praktyki zawodowej.

Czy staż także można zaliczyć do praktyki zawodowej?
Jako równoważna może być uznana praktyka bezrobotnego absolwenta odbyta na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą w formie stażu na stanowisku pracy w zawodzie.
Praktykę taką bezrobotny absolwent dokumentuje w zarejestrowanej książce praktyki zawodowej. Zapisy w książce winny być zgodne z kartą stażu, którą absolwentowi wydaje powiatowy urząd pracy.

Czas trwania strażu nie może być krótszy niż 3 ani dłuższy od 12 miesięcy.
Tak jak w innych przypadkach wpisy do książki praktyki zawodowej powinny być potwierdzane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, a także przez pracodawcę. Staż taki, po zakończeniu, potwierdzany jest przez powiatowy urząd pracy, wpisem do książki praktyk lub przez wydanie zaświadczenia o odbyciu stażu.


Frazy kluczowe, które przydadzą Ci się do wyszukania tego artykułu:
Książka praktyki zawodowej, książka praktyk, dziennik praktyk

9 thoughts on “Książka praktyki zawodowej – co wpisywać?

 1. Witam. Mam tę przypadłość że część praktyk mam udokumentowane na starych zasadach (w książce) i część na nowych (zest. zbiorcze). Jestem umówiony z prowadzącym praktyki projektowe na uzupełnienie pieczątek i podpisów w książce. Czy prowadzący podpisuje się tylko w książce praktyk? Pozdrawiam i liczę na odpowiedź.

 2. Witam! Moje pytanie dotyczy przerw w dokumentowaniu praktyki zawodowej. Przez ponad 4 lata byłem zatrudniony w biurze projektowym i przez ten okres nie prowadziłem wpisów na bieżąco. Ponieważ znacząco przekroczyłem limit wymaganego stażu, a w tym czasie pracowałem przy dużej liczbie projektów, chciałbym wpisać tylko te większe (tak, aby po zsumowaniu czasu pracy nad każdym z nich przekroczyć 2 lata). Chcąc zachować chronologię i przybliżony czas pracy nad danym tematem nie zachowuję jednak ciągłości (miesięczne lub dłuższe okresy pomiędzy tematami). Czy takie dokumentowanie praktyki zawodowej jest akceptowane?

 3. Witam. Mam pytanie o długość trwania praktyk na uprawnienia budowlane energetyczne. W nowym prawie pisze że trwają półtora roku lub 3 lata. Czas zależy od studiów ukończonych? Mgr 1.5 roku a inżynier 3 lata? Pozdrawiam

 4. Jak to wyglada w przypadku praktyki zagranicaa dokladnie w Emiratach Arabskich, gdzie zadne uprawnienia nie sa wymagane od kierownikow budow. Jakie zaswiadczenie odbycia praktyk jest wtedy wymagane, czy sa jakies konkretne wzory, wymagania?

 5. Czy można odbywać równocześnie praktykę wykonawczą i projektową na umowę zlecenie w biurze projektowym ? Czy jedna z praktyk ulega wydłużeniu ?

 6. Dzisiaj dzwoniłem do Izby w Gdańsku i pytałem o praktyki wykonywane w 100% na umowe zlecenia, dostałem odpowiedź potwierdzajacą. A więc nie wiem gdzie to jest napisane że połowa praktyk musi być umowę o prace. Uprzejmie prosze o odpowiedź administratora.
  dzieki

  • Przyznaję Panu rację. Informacja zawarta w tekście nie była właściwa. Jednakże z uwagi na wiele zmian w tej kwestii we wcześniejszych latach najlepiej jest się upewnić jak to wygląda w przypadku naszej Okręgowej Izby – tak jak Pan to zrobi. W tekście wprowadzono odpowiednią korektę.

 7. Witam

  Mam pytanie odnośnie dokumentowania praktyki w formie stażu. Co w przypadku gdy wydanie książki praktyki zawodowej nastąpi po rozpoczęciu stażu lecz czas do jego ukończenia ciągle przekracza minimalne 3 miesiące? Czy mogę dokumentować doświadczenie zdobywane w obrębie tej umowy od dnia uzyskania książki praktyki zawodowej? Czy nie, bo staż musiałby rozpocząć się po zdobyciu przeze mnie w OIIB książki praktyk?

  Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *