Uprawnienia budowlane 2014 – egzamin w sesji wiosennej.

egzamin uprawnienia budowlane 2014Egzamin na uprawnienia budowlane 2014, w sesji wiosennej, odbędzie się 16 maja 2014r.

Dokumenty do postępowania kwalifikacyjnego należy złożyć w odpowiedniej Okręgowej Izbie Inżynierów do dnia 14 lutego 2014.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych.

Zgodnie z § 4 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych oraz z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578) do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych należy załączyć następujące dokumenty:

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych wraz z załącznikami:

  • Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich albo dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych,
  • Zarejestrowaną książkę praktyki zawodowej lub zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki za granicą,
  • Życiorys zawodowy,
  • Dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
  • Wypełnioną kartę osobową,
  • Kopie uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką zawodową, wraz z kopią zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa,
  • Potwierdzenie zatrudnienia, lub charakteru umowy na podstawie której odbywana była praktyka zawodowa,
  • Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów.

Wzory dokumentów dostępne są na stronach Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa – np tutaj.

Ile kosztuje egzamin na uprawnienia budowlane 2014 roku?

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne jest określona według obecnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa § 13 ust. 1 :
50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej;
50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę z tytułu przeprowadzenia egzaminu;
30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu.
100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązujące od 1 stycznia 2014 wynosi 1680,00 zł.

Frazy pomocne przy wyszukiwaniu tej informacji:

uprawnienia budowlane egzamin 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *