Wykaz norm obowiązujących do egzaminu na uprawnienia budowlane 2014.

Wykaz norm do egzaminu na uprawnienia budowlane 2014Wiosenna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane za niecałe trzy miesiące dlatego warto zapoznać się materiałami, których znajomość wymagana jest na egzaminie. Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała na swojej stronie internetowej wykaz polskich norm ustalonych zgodnie ze „Szczegółowym programem egzaminu na uprawnienia budowlane

Zdających egzamin na uprawnienia i specjalizacje techniczno – budowlane obowiązuje znajomość i umiejętność praktycznego stosowania zawartych w spisie norm.

Co prawda jest to spis z minionej sesji jesiennej ale jak dotąd nic nowego na stronach PIIB się nie pojawiło, a omawiany spis wskazany jest jako obowiązujący.

Klikając obrazek poniżej pobierzesz wykaz norm obowiązujących na egzaminie (oryginalne źródło: www.piib.org.pl)

Egzamin na uprawnienia budowlane 2014 - wykaz obowiązujących norm.

Część A zawiera wykaz norm dla kandydatów do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalnościach:
A – architektonicznej,
B – konstrukcyjno-budowlanej,
D – drogowej,
M – mostowej,
S – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
E – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, i elektroenergetycznych
K – kolejowej,
T – telekomunikacyjnej,
W – wyburzeniowej przy użyciu materiałów wybuchowych.

Część B dotyczy specjalizacji techniczno – budowlanych wyodrębnionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:
– konstrukcyjno-budowlanej
– mostowej
– instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
– instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,


Podobne tematy wyszukasz używając fraz:
uprawnienia budowlane egzamin, wykaz norm obowiązujących na egzaminie na uprawnienia budowlane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *