Ustny egzamin na uprawnienia budowlane.

Ustny egzamin na uprawnienia budowlane Ustny egzamin na uprawnienia budowlane. Jak jest zorganizowany? Ile pytań jest na egzaminie i jaki zakres obejmują?
Ustny egzamin na uprawnienia budowlane polega na udzieleniu odpowiedzi na zestaw pytań egzaminacyjnych (od 4 do 10) przygotowanych przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną. Ilość pytań zależna jest od rodzaju i zakresu uprawnień na które zdaje kandydat.

Według załącznika nr 12 do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień budowlanych, pytania na egzamin ustny obejmują tematyką zagadnienia teoretyczne, praktykę zawodową i umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej w tej specjalności, o którą ubiega się zdający.

Zestawy pytań przygotowywane są osobno dla każdej ze specjalności i każdego rodzaju uprawnień, według zakresu określanego w wydawanym przez Izbę Inżynierów szczegółowego programu egzaminu.

Aby zdać ustny egzamin na uprawnienia budowlane należy zdobyć odpowiednią liczbę punktów. Prawidłowe odpowiedzi oceniane są przez członków Zespołu Egzaminacyjnego w skali 0 – 5 punktów za każde pytanie.

Liczba pytań na ustny egzamin na uprawnienia budowlane, na poszczególne rodzaje uprawnień, dotycząca wszystkich specjalności wygląda następująco:

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń we wszystkich specjalnościach łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi – 10 pytań, w tym:

 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
 • 4 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 4 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega;
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy;
 • wymagana liczba punktów 34 / 50.

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń – osobno projektowe lub wykonawcze – 8 pytań, w tym:

 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
 • 3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega;
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy;
 • wymagana liczba punktów: 27 / 40.

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie łącznie projektowe i wykonawcze – 8 pytań, w tym:

 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
 • 3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega;
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy;
 • wymagana liczba punktów: 27 / 40.

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie odrębnie projektowe lub wykonawcze – 6 pytań, w tym:

 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega;
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy;
 • wymagana liczba punktów: 20 / 30.

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza – 6 pytań, w tym:

 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega;
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy;
 • wymagana liczba punktów: 20 / 30.

Frazy przydatne przy wyszukiwaniu informacji na ten temat:

uprawnienia budowlane egzamin ustny 2019, ustny egzamin na uprawnienia budowlane,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *